Struktura Akcjonariatu

   Akcjonariat (stan na 1.01.2018)

 

   Akcjonariat (stan na 13.10.2017)

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba głosów

Akcjonariat
według liczby głosów

Akcjonariat
według liczby akcji

Janusz Żebrowski 405 123*   16,30% 16,30%
AGS A/S 248 500    9,99% 9,99%
Fundusze zarządzane przez Opoka TFI S.A 201 856*  8,12% 8,12%
Bożena i Andrzej Kosińscy 170 603    6,86% 6,86%
Free float -   58,73% 58,73%

* dane na dzień 4.06.2017 r. (dzień rejestracji) na podstawie listy osób uprawnionych do udziału w ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 20.06.2017 r.


Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.485.032 akcji, w tym:

  • Ilość akcji na okaziciela serii A 30.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii B 277.530
  • Ilość akcji na okaziciela serii C 870.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii D 60.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii E 219.537
  • Ilość akcji na okaziciela serii F 92.940
  • Ilość akcji na okaziciela serii G 145.993
  • Ilość akcji na okaziciela serii H 330.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii I459.032

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.