Działanie 1.4-4.1 POIG

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

 

K2 Holding SA zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-20013, w ramach działania 1.4 wsparcie projektów osi priorytetowej 1 Badania i Rozwój nowoczesnych technologii oraz działania 4.1 wsparcie wdrożeń wyników prac B+R osi priorytetowej 4.

Projekt „Wytworzenie i wprowadzenie na rynek platformy zarządzania systemami chmur obliczeniowych” realizowany był w oparciu o umowę o dofinansowanie o numerze UDA-POIG.01.04.00-14-135/09-00 UDA-POIG.04.01.00-14-135/09-00 z dnia 15 lipca 2010 roku.

W wyniku realizacji Projektu powstała platforma Oktawave: http://www.oktawave.pl/

Archiwum:

Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia zestawu kart pamięci
Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia urządzeń stanowiących podstawę do budowy macierzy dyskowej
Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia zestawu serwerów
Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia pary urządzeń równoważenia ruchu [ANULOWANE]
Zapytanie ofertowe dotyczące dostarczenia systemu macierzy dyskowej

Linki:

Unia Europejska: http://www.europa.eu/  
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: http://www.poig.gov.pl/
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: http://www.mir.gov.pl/
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: http://www.parp.gov.pl/

Dotacje na innowacje