Wybrana przeglądarka nie jest wspierana

Zalecamy skorzystanie z przeglądarki CHROME, EDGE lub FIREFOX

Działanie 6.1 POIG

 Logo UE

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

K2 Holding SA zrealizowało projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, w ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu osi priorytetowej 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym.

Projekt "Opracowanie planu rozwoju eksportu usług K2 Holding S.A." realizowany był w oparciu o umowę o dofinansowanie o numerze UDA-POIG.06.01.00-14-126/09-00 z dnia 23 lutego 2010r.

Projekt "Wdrożenie planu rozwoju eksportu usług K2 Holding S.A." realizowany jest w oparciu o umowę o dofinansowanie o numerze UDA-POIG.06.01.00-14-239/10-00 z dnia 13 grudnia 2010r.

Archiwalne zapytanie ofertowe związane z realizacją tego projektu może być pobrane tutaj.

Linki:

Unia Europejska: www.europa.eu  
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: www.poig.gov.pl
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju: www.mir.gov.pl
Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości: www.parp.gov.pl