Dywidenda

20 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę Nr 7 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2017 w wysokości 2.485.032,00 zł.


Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 27 sierpnia 2018 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 23 listopada 2018 r.

20 czerwca 2017 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę Nr 7 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2016 w wysokości 2.485.032,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 16 sierpnia 2017 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 10 listopada 2017 r.

21 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę Nr 8 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2015 w wysokości 2.485.032,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 12 lipca 2016 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 26 lipca 2016 r.

 

16 czerwca 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę Nr 10 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2014 w wysokości 2.485.032,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 7 lipca 2015 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 21 lipca 2015 r.

 

19 kwietnia 2011 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę Nr 8 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2010 w wysokości 4.052.000,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 2 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.026.000 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 17 maja 2011 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 1 czerwca 2011 r.

20 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę Nr 7 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2017 w wysokości 2.485.032,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 27 sierpnia 2018 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 23 listopada 2018 r. 20 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę Nr 7 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2017 w wysokości 2.485.032,00 zł.
Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 27 sierpnia 2018 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 23 listopada 2018 r.
20 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę Nr 7 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2017 w wysokości 2.485.032,00 zł.
Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 27 sierpnia 2018 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 23 listopada 2018 r.
20 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę Nr 7 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2017 w wysokości 2.485.032,00 zł.
Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 27 sierpnia 2018 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 23 listopada 2018 r.
20 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę Nr 7 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2017 w wysokości 2.485.032,00 zł.
Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 27 sierpnia 2018 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 23 listopada 2018 r. 

20 czerwca 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy K2 Internet S.A. podjęło uchwałę Nr 7 o wypłacie dywidendy. Akcjonariuszom została wypłacona dywidenda za rok obrotowy 2017 w wysokości 2.485.032,00 zł.

Wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wyniosła 1 zł.
Wypłatą dywidendy objętych zostało 2.485.032 akcji.
Dzień dywidendy ustalony został na 27 sierpnia 2018 r.
Wypłata dywidendy nastąpiła dniu 23 listopada 2018 r.