Struktura Akcjonariatu

   Akcjonariat (stan na 17.04.2018)

 

   Akcjonariat (stan na 17.04.2018)

Struktura akcjonariatu (powyżej 5%)

Liczba głosów

Akcjonariat
według liczby głosów

Akcjonariat
według liczby akcji

Janusz Żebrowski 409 373   16,47% 16,47%
AGS A/S 318 500    12,82% 12,82%
Fundusze zarządzane przez Opoka TFI S.A 201 856  8,12% 8,12%
Bożena i Andrzej Kosińscy 170 603    6,86% 6,86%
Free float -   55,73% 55,73%


 

Kapitał zakładowy Emitenta tworzy 2.485.032 akcji, w tym:

  • Ilość akcji na okaziciela serii A 30.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii B 277.530
  • Ilość akcji na okaziciela serii C 870.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii D 60.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii E 219.537
  • Ilość akcji na okaziciela serii F 92.940
  • Ilość akcji na okaziciela serii G 145.993
  • Ilość akcji na okaziciela serii H 330.000
  • Ilość akcji na okaziciela serii I459.032

Wartość nominalna każdej akcji Emitenta wynosi 1 zł.