Kontakt

K2 Holding S.A.
tel.: +48 22 10 10 500
       +48 22 448 70 00
fax: +48 22 101 05 77
       +48 22 448 71 01
02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 44a,
'Platinium 5'
e-mail: relacje@k2.pl

NIP: 951-19-83-801
Regon: 016378720

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000059690
Wysokość kapitału zakładowego: 2.317.655,00 PLN (opłacony w całości)