Wybrana przeglądarka nie jest wspierana

Zalecamy skorzystanie z przeglądarki CHROME, EDGE lub FIREFOX

Oferta publiczna akcji

Dnia 31 stycznia 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny K2 Internet S.A. (aktualnie K2 Holding S.A.), na podstawie którego oferowanych było 750.000 Akcji Oferowanych, w tym:

 

  • do objęcia 330.000 Akcji serii H, zwykłych na okaziciela, oferowanych w ramach subskrypcji otwartej przez Emitenta z wyłączeniem prawa poboru dla Obecnych Akcjonariuszy,
  • do sprzedaży 420.000 Akcji Zbywanych, zwykłych na okaziciela, będących własnością bmp AG, Pana Michała Lacha i Pana Janusza Żebrowskiego, w tym 369.600 Akcji Zbywanych należących do bmp AG, 32.000 Akcji Zbywanych należących do Pana Michała Lacha i 18.400 Akcji Zbywanych należących do Pana Janusza Żebrowskiego.

 

Ponadto w zależności od wyników procedury budowania Księgi Popytu („bookbuilding”) bmp AG mogło podjąć decyzję o zaoferowaniu do sprzedaży dodatkowo nie więcej niż 354.960 Akcji Zbywanych.

Przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym było 1.700.000 Akcji Istniejących (w tym Akcje Zbywane), do 330.000 Praw do Akcji serii H oraz do 330.000 Akcji serii H (w zależności od liczby Akcji serii H przydzielonych w Ofercie Publicznej). W dniach 31 marca – 4 kwietnia Zarząd Spółki przeprowadził Roadshow i budowę Księgi Popytu. 8 kwietnia Zarząd K2 Holding S.A. ustalił Cenę Emisyjną na 25 PLN za jedną Akcję Oferowaną. W dniach 9 – 11 kwietnia odbyły się zapisy na akcje Spółki. W dniu 15 kwietnia 2008 r. został dokonany przydział Akcji Oferowanych. Inwestorom, którzy złożyli zapisy bez Zaproszeń, przydzielono 63 523 nowo emitowanych akcji Spółki (Akcje serii H). Inwestorom, którzy złożyli zapisy w odpowiedzi na Zaproszenia, przydzielono 258 523 istniejących akcji Spółki (Akcje Sprzedawane) i 266 477 nowo emitowanych akcji Spółki (Akcji serii H). Złożone przez Inwestorów zapisy nie zostały zredukowane.