Wybrana przeglądarka nie jest wspierana

Zalecamy skorzystanie z przeglądarki CHROME, EDGE lub FIREFOX

Emilia Gajzler

Menedżerka Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich

  • +48 695 660 592
  • emilia.gajzler@k2.pl
Emilia Gajzler

K2 Holding S.A.

Adres:
02-672 Warszawa,
ul. Domaniewska 44a,
bud. Platinium 5

NIP: 951-19-83-801
Regon: 016378720

Telefon:
+48 22 10 10 500
+48 22 448 70 00

Fax:
+48 22 101 05 77

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000059690
Wysokość kapitału zakładowego: 2.467.655,00 PLN (opłacony w całości)