Otoczenie rynkowe

Grupa K2 działa na perspektywicznym rynku reklamy cyfrowej, na rozwój której istotny wpływ ma liczba użytkowników Internetu. Liczba internautów na świecie i w Polsce rośnie z roku na rok. W styczniu 2018 r. aż 78% ludzi w Polsce korzystało z Internetu (29,75 mln Polaków). Prawie połowa używa aktywnie social mediów, a 37% korzysta w komunikacji społecznościowej ze smartfonów. Według badania Megapanel PBI Gemius w grudniu 2017 roku liczba internautów w Polsce wyniosła ogółem 27,6 mln, z czego na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) – 23,9 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 21,7 mln.

Analitycy agencji mediowej Zenith prognozują, że w 2018 r. globalne wydatki reklamowe wzrosną o 4,1% i na koniec roku osiągną wartość 578 mld USD. Do 2020 r. będą rosły w stabilnym tempie (4,2% w 2019 i 4,1% w 2020 r.).
Rynek wydatków reklamowych w Polsce charakteryzuje się również stabilnym wzrostem, który w roku 2017 kształtował się na poziomie 2,3%. Wartość całego rynku wyniosła 8,8 mld zł.

Z prognoz agencji mediowej Zenith wynika, że rynek reklamowy będzie w kolejnym roku nadal rósł, jednak z nieco niższą dynamiką niż w roku 2017. Agencja szacuje wzrost o 1,9%.

Najszybciej rosną w Polsce wydatki na Internet. Reklamodawcy wydali na tę formę reklamy o 205 mln zł tj. o 7,9 proc. więcej niż w poprzednim roku. Szacuje się, że w 2018 r. wzrost tej formy reklamy będzie nieco niższy i wyniesie niecałe 11%.

Według prognoz Grupy mediowej GroupM (WPP) do 2021 roku reklama cyfrowa ma stanowić połowę globalnych wydatków na reklamę. W 2013 roku łączne przychody z reklamy internetowej wyniosły 117,2 mld USD, a w roku 2018 wzrosną do poziomu 194,5 mld USD przy 10,7% CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate). Jest to znaczący postęp od 2009 roku, kiedy to całkowite przychody z reklamy TV wyniosły 132 mld USD, zaś całkowite przychody z reklamy internetowej osiągnęły poziom 58,7 mld USD. Z kolei szacunki Zenith są jeszcze bardziej optymistyczne. Suma wydatków na reklamę online na świecie wzrośnie z 203 mld USD. w 2017 r. do 225 mld USD. w 2018. W 2020 wyniesie 270 mld USD., co będzie odpowiadało 44% sumy globalnych wydatków na reklamę we wszystkich mediach. Najsilniejszy wpływ na kondycję rynku reklamy online mają globalni gracze, do których należą Google i Facebook. Zainteresowanie reklamą SEM oraz reklamą w mediach społecznościowych, które są nieodzownym elementem większości kampanii, wciąż rośnie. Silny wzrost reklamy mobile oraz ponad 30-procentowy udział w wydatkach reklamodawców w 2017 r. to w głównej mierze zasługa mediów społecznościowych, które są konsumowane najczęściej właśnie na urządzeniach mobilnych. Grupa K2 współpracuje z Google i Facebook na co dzień, korzystając z ich usług. K2 Media jako jedyna agencja mediowa i jedna z nielicznych firm w Polsce jest Partnerem Google i zdobyła w 2017 certyfikat Google Analytics Certified Partner. Firma posiada aktualnie kompetencje w zakresie kompleksowych wdrożeń pomiaru ruchu w serwisach www i na plaformach e-commerce. Ponadto K2 inwestuje w rozwój kompetencji video i może pochwalić się statusem partnera Youtube.

Bardzo skuteczną formą reklamy online jest reklama mobilna. Nie bez znaczenia jest tutaj liczba użytkowników smartfonów oraz tabletów, która stale rośnie. W 2018 roku odsetek posiadaczy smartfonów sięgnie 66% – wynika z raportu Mobile Advertising Forecasts 2017 opublikowanego przez agencję mediową Zenith. W Polsce smartfona posiada już 62% Polaków i ten odsetek będzie w kolejnych latach rósł, choć już z mniejszą dynamiką niż dotychczas.

Penetracja tabletów sięgnie w 2018 r. poziomu 19,5%, a w 2019 roku – 20,1%. Polska plasuje się powyżej globalnej średniej, z odsetkiem posiadaczy tabletów na poziomie 28%.

Grupa K2 podążając za trendami rynkowymi często wykorzystuje w swoich projektach komponent mobilny, który w wielu przypadkach jest główną osią działań promocyjnych. Jest to związane z naturalnym i już bardzo silnym przenikaniem się kanałów komunikacji. Liczba tabletów i smartfonów rośnie, ceny internetowych pakietów maleją, a kampanie cross-mediowe wykorzystujące analitykę danych dotyczących wszystkich interakcji z klientem są coraz bardziej efektywne. Dlatego też istotnym obszarem naszej bieżącej działalności i rozwoju biznesu jest Business Intelligence (analityka biznesowa), zarządzanie danymi (DMP – Data Management Platform) oraz kompetencje programatyczne automatyzujących procesy marketingowe.

Wiodącym trendem na najbliższe lata jest sztuczna inteligencja i wynikająca z niej coraz większa automatyzacja procesów. Stawiamy również na rozwój w tej dziedzinie, która w 2018 r. stanowić ma istotny obszar wzrostu K2.