Otoczenie rynkowe

Grupa K2 działa na perspektywicznym rynku reklamy cyfrowej, na rozwój którego istotny wpływ ma liczba użytkowników Internetu. Według raportu Centrum Badania Opinii Społecznej już 2/3 osób w Polsce korzysta z Internetu, a prognozy wskazują, że w roku 2020 będzie to 80% całej populacji. Według prognoz ZenithOptimedia, w 2018 roku telewizja ustąpi miejsce Internetowi, a jej udział w globalnych wydatkach reklamowych spadnie o 34,8%.

Udział reklamy internetowej w ogólnych przychodach reklamowych zbliża się do reklamy telewizyjnej, stając się największym segmentem rynku rozrywki i mediów. W 2013 roku łączne przychody z reklamy internetowej wyniosły 117,2 mld USD, a w roku 2018 wzrosną do poziomu 194,5 mld USD przy 10,7% CAGR (ang. Compound Annual Growth Rate). Jest to znaczący postęp od 2009 roku, kiedy to całkowite przychody z reklamy TV wyniosły 132 mld USD, zaś całkowite przychody z reklamy internetowej osiągnęły poziom 58,7 mld USD.

Stale wzrasta zainteresowanie Internetem wśród reklamodawców, gdzie najdynamiczniej rośnie reklama video. Zgodnie z informacjami w mediach branżowych, opartych o raport Starlink, w okresie od stycznia do grudnia 2015 roku wydatki na reklamę online wzrosły o 10,7%, z czego inwestycje na reklamę video wzrosły o 27%.

K2 podążając za trendami rynkowymi mocno inwestuje w rozwój kompetencji video i może pochwalić się statusem partnera YouTube. Reklamy na YouTube mają coraz większy potencjał. Zdaniem interaktywnie.com, serwis YouTube przyciąga aktualnie 16 mln polskich internautów i będzie stawał się coraz ważniejszym kanałem reklamowym dla marek.

Szacuje się, że w 2016 roku wartość wydatków na video w Internecie wzrośnie o 10,6%.

W projektach realizowanych przez K2 często wykorzystywany jest komponent mobilny, który w wielu przypadkach jest główną osią działań promocyjnych. Związane jest to z naturalnym i już bardzo silnym przenikaniem się kanałów komunikacji. Liczba tabletów i smartfonów rośnie, ceny internetowych pakietów maleją, a kampanie są coraz ciekawsze i coraz bardziej skuteczne. Reklama mobile w 2015 roku rosła w tempie ponad 55%. Silna tendencja wzrostowa ma zostać utrzymana w kolejnych latach. Według eMarketera, globalne wydatki na reklamę mobilną w tym roku sięgną 68,89 mld USD, ale już w przyszłym wyniosą ponad 101 mld USD.

Obecnie mobile jest największym motorem wzrostu wydatków na reklamę. ZenithOptimedia szacuje, że w latach 2013–2016 reklama mobile przyniesie 42% wzrost wydatków reklamowych. Zaraz za nim uplasuje się telewizja, która przyczyni się do 30% wzrostu. Kolejne 28% wzrostu przyniesie reklama online na urządzeniach stacjonarnych (desktop).