Otoczenie rynkowe

Grupa K2 działa na perspektywicznych rynkach usług reklamowych i mediowych oraz produktów cyfrowych opartych o nowe technologie. Agencja K2 oraz spółki segmentu mediowego K2 Media i K2 Search są aktywne na rynku reklamy cyfrowej, na rozwój której istotny wpływ ma liczba użytkowników Internetu. W styczniu 2019 r. 28,6 mln Polaków korzystało z Internetu, z czego na komputerach osobistych i laptopach (komputery osobiste używane w domu oraz w pracy) 23,3 mln, a na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety) 24,1 mln.

Można zauważyć, że stajemy się coraz bardziej mobilni. Jeżeli porównamy grudzień 2017 z grudniem 2018, mamy do czynienia z blisko milionowym spadkiem użytkowników korzystających z Internetu przez komputer lub PC (23,9 mln w 2017 vs. 23 mln w 2018). W przypadku urządzeń mobilnych widać tendencję wzrostową. Poprzez tablety czy smartfony w grudniu 2017 roku połączyło się z siecią 21,7 mln użytkowników, a w analogicznym okresie 2018 r. było to już o 1,8 miliona więcej – 23,5 mln.

Analitycy agencji mediowej Zenith prognozują, że w 2019 r.  globalne wydatki reklamowe wzrosną o 4,0% i na koniec roku osiągną wartość 604 mld USD. W kolejnych latach prognozowany jest dalszy, stabilny wzrost. W 2020 r. wydatki reklamowe zwiększą się o 4,2%, natomiast w roku 2021  o 4,1% .

Według agencji  Zenith,  Europa  Środkowa i Wschodnia będzie do 2021 roku najszybciej rosnącym regionem (średni wzrost o 6,3% rocznie). Tak wysoka dynamika wynika głównie z dalszego umacniania się rosyjskiego rynku reklamowego.

Wydatki na reklamę w Rosji rosną o 6,8% rocznie i stanowią 39% wartości rynku całego regionu. Drugim pod względem dynamiki regionem świata jest Azja Pacyficzna. Tamtejszy rynek rośnie średnio o 4,9% rocznie (5,7% rocznie jeśli nie uwzględnimy Japonii). W tym regionie największą dynamiką wyróżniają się Indie, gdzie wydatki na reklamę rosną w tempie 13,5% rocznie.
Siłą napędową globalnego wzrostu rynku reklamowego w najbliższych latach będzie segment online video i paid search. Pierwszy z nich będzie rósł między 2018 a 2021 rokiem średnio o 18% rocznie, czyli z dwukrotnie wyższą dynamiką niż inne segmenty reklamy online. Segment reklamy paid search nie rośnie tak szybko w ujęciu procentowym (do 2021 roku będzie rósł średnio o 7% rocznie), jednak w ujęciu kwotowym przyczyni się w większym stopniu do wzrostu globalnego rynku niż segment online video. Zastosowanie technik sztucznej inteligencji, lepsze targetowanie, integracja z commerce i wzrost wyszukiwani „tu i teraz” sprawiają, że reklama w wyszukiwarkach staje się coraz bardziej efektywnym narzędziem dla reklamodawców. Analitycy Zenith prognozują, że między 2018 a 2021 rokiem globalne wydatki na reklamę online video wzrosną o 20 mld USD, a na paid search o 22 mld USD. Suma tych wydatków będzie stanowiła 60%  kwoty, o jaką wzrosną w tym czasie wydatki na globalnym rynku reklamowym.

Rynek wydatków reklamowych w Polsce charakteryzuje się również stabilnym wzrostem, który w roku 2018 kształtował się w porównaniu do roku ubiegłego na poziomie 7,8%. Wartość całego rynku wyniosła 9,5 mld zł. Z raportu agencji mediowej Starcom wynika, że szczyt koniunktury na rynku przyniósł czerwiec, kiedy to odbyły się mistrzostwa świata w piłce nożnej. Wartość wydatków na reklamę internetową wzrosła w okresie od stycznia do grudnia 2018 r. o 13,3%. Łącznie reklamodawcy wydali o 378,9 mln zł więcej niż przed rokiem. W drugim kwartale dynamika wyniosła 16,1%. Zarówno liderem wydatków, jak i liderem wolumenu wzrostu była branża handlowa, w której odnotowano wzrost inwestycji o 99,3 mln zł (+21,7%). W przypadku wydawców, najwyższą dynamikę wzrostu osiąga Facebook, który od kilku lat jest liderem pod względem pozyskiwania nowych budżetów reklamowych. Obok mediów społecznościowych ważnym trendem na rynku online w 2018 r. był także programmatic. Ta forma zakupu rozwija się bardzo szybko za sprawą możliwości precyzyjnego targetowania reklam, stałego monitorowania przebiegu kampanii oraz rozliczania się z jej realnych efektów. Programmatic już dziś odgrywa znaczną rolę – stanowi ok. 30% wszystkich wydatków na reklamę online w Polsce, a do 2020 ma osiągnąć poziom ok. 46%. Szacuje się, że w 2019 r. globalne wydatki programmatic będą stanowiły 65% całości rynku online, a na rynkach rozwiniętych takich jak USA czy Kanada, do 2020 r.  będzie to 100% zakupu online. Spółka z Grupy K2 – K2 Media, która obecnie jest w trakcie zmiany marki na K2 Precise, posiada silne kompetencje w obszarze marketingu precyzyjnego tj. programmatic i usług powiązanych takich jak paid search czy paid social i ma ambicję znaleźć się w gronie ścisłych liderów w tej dziedzinie.

Obok programmatic bardzo dynamicznie rośnie kategoria video. Między 2018 a 2021 rokiem segment reklamy online video będzie rósł  średnio o 18% rocznie, czyli z dwukrotnie wyższą dynamiką niż inne segmenty reklamy online. K2 inwestuje również w rozwój kompetencji video i może pochwalić się statusem partnera Youtube, który w dalszym ciągu znajduje się w czołówce najpopularniejszych adresów w polskim Internecie.

Wiodącym trendem na najbliższe lata jest sztuczna inteligencja i wynikająca z niej coraz dalej idąca automatyzacja procesów. Jej udział rośnie z dnia na dzień, a wraz z nią zmieniają się branże, które rewolucjonizuje. Według badania Salesforce The AI Revolution 2017, aż 37% przedsiębiorstw wykorzystuje sztuczną inteligencję w działaniach biznesowych, a 22% firm planuje to zrobić w niedalekiej przyszłości. Nowo powstała marka w ramach K2 Digital Transformation, K2Bots.AI, wykorzystuje w swoich działaniach element sztucznej inteligencji, tworząc chatboty. Pomaga korporacjom rozwijać usługi oparte o sztuczną inteligencję i interfejsy konwersacyjne – głosowe i tekstowe. Zgodnie z raportem IAB Polska 2018/2019 „Perspektywy rozwojowe reklamy online w Polsce” chatboty w ciągu najbliższych 2 lat zyskają coraz większą popularność i będą wykorzystywane do wielu procesów związanych  z zarządzaniem i sprzedażą. Stawiamy na rozwój w tej dziedzinie, która w 2019 r. stanowić ma istotny obszar wzrostu K2.

Spółka OKTAWAVE działa na rynku przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej. Rok 2018 na polskim rynku cloud computingu to czas wyraźnego, ale wolniejszego wzrostu. Według prognoz IDC w 2018 roku, całkowite tempo wzrostu rynku chmury publicznej w Polsce w 2018 roku wyniesie ok. 23% w porównaniu do nieco poniżej 34% w 2017 roku. Szacunkowe dane IDC pokazują, że wartość rynku chmury publicznej w Polsce osiągnie 287 mln USD w 2018 roku, w stosunku do 234 mln USD w roku 2017. Powyższe dane przedstawiają sumę wszystkich usług świadczonych w chmurze publicznej, a więc IaaS, PaaS i SaaS. IDC szacuje, że udział kategorii produktu oferowanej przez OKTAWAVE (chmura publiczna typu IaaS) wyniósł 22,3%, co oznacza wartość około 64 mln USD w roku 2018 i wzrost na poziomie około 10 mln USD w skali roku.

Pod względem wykorzystania rozwiązań cloud computingowych krajowy rynek jest nadal w ogonie państw rozwiniętych. Według GUS tylko 11,5% polskich firm korzysta z rozwiązań chmurowych , a w skali roku udział ten zwiększył się  o 1,5%. Spośród usług oferowanych w chmurze najczęściej kupowano usługi serwerów współdzielonych (77,1%), serwerów dedykowanych (44,1%) oraz usług poczty email (7,7%). Polska została sklasyfikowana na 26. miejscu unijnego rankingu„Cloud computing – statistics on the use by enterprises”, opracowanego przez Eurostat.

Analiza danych rynkowych w ocenie Spółki stanowi podstawę do stwierdzenia, że potencjał wzrostu rynku chmury obliczeniowej nie został jeszcze w pełni uwolniony.

FABRITY działa na rynku ICT. Jej działalność skoncentrowana jest w największym stopniu na dostarczaniu usług rozwoju i utrzymania oprogramowania, tworzeniu i integracji rozwiązań na zamówienie oraz outsourcingu specjalistów IT. Spółka kieruje swoją ofertę do dużych przedsiębiorstw i korporacji z sektora finansowego, farmaceutycznego, przemysłu i telekomunikacji, w Polsce oraz krajach Europy Zachodniej i Skandynawii. Spółka, poprzez rozwijanie odpowiednich kompetencji biznesowych i technologicznych oraz partnerstwa z dostawcami wyspecjalizowanych rozwiązań, adresuje  potrzeby klientów  zgodnie z najważniejszymi trendami rynkowymi, w szczególności w zakresie usług rozwoju oprogramowania, dostarczanych w oparciu o metodyki zwinne, budowy zespołów kompleksowo realizując projekty rozwoju i utrzymania krytycznych rozwiązań IT, zgodnie z kulturą DevOps.

W segmencie rozwiązań, FABRITY podąża za trendem cyfrowej transformacji w działalności przedsiębiorstw, rozwijając kompetencje w zakresie automatyzacji procesów biznesowych (Digital Process Automation i Robotic Process Automation), sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego oraz rozwiązań typu Internet of Things.