Rada Nadzorcza

 • DARIUSZ CIBORSKI

  Członek Rady Nadzorczej

  Urodzony w 1966 roku. Absolwent Wydziału  Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w specjalności systemy informatyczne, podyplomowego studium Politechniki Wrocławskiej „Systemy Zarządzania i Finanse” oraz  rocznego MBA przy Oxford Brookers University. Ukończył również „Management of Projects Operations” Warsaw Executive MBA przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz szereg szkoleń z zakresu IT, zarządzania projektami oraz ryzykiem i innych.

  Od 2001 r. Prezes Zarządu i Partner Zarządzający w Value Based Advisors Sp. z o.o. Pracował m.in. w JTT Computer S.A. jako Dyrektor Techniczny oraz Prezes Zarządu JTT Computer-Serwis Sp. z o.o. jak również w MCI S.A. i MCI Management S.A. jako Dyrektor Inwestycyjny oraz pełnił funkcję Członka Zarządu.

  W przeszłości członek Rady Nadzorczej spółek portfelowych MCI Management S.A., oraz Livechat Software S.A. Obecnie członek Rady Nadzorczej TelForceOne S.A., Time Solutions Sp. z o.o.

  Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania projektami, doradztwa biznesowego i informatyki oraz funduszy inwestycyjnych, w szczególności venture capital oraz specjalizację w zakresie inwestycji, zarządzania projektami, finansów opartych o metodykę Value Based Management. Dysponuje umiejętnościami projektowania i wdrażania systemów zarządzania nakierowanych na wartość – VBM (planowanie, budżetowanie, konsolidacja, controlling finansowy) oraz znajomością technik w zakresie budowy modeli biznesowych, opracowywania analiz rynkowych, segmentacji, analizy struktur organizacyjnych i procesów.

  Dariusz Ciborski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • Robert Rządca

  Członek rady nadzorczej

  Urodzony w 1956 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Odbywał staże m.in. w Harvard University i De Paul University. Dr hab., profesor Akademii im. Leona Koźmińskiego, gdzie pełni funkcję Zastępcy Rektora, Prorektora ds. Badań i Rozwoju Kadry. Uznany specjalista w dziedzinie zarządzania i strategii, a Jego zainteresowania badawcze obejmują negocjacje oraz strategie w nowej gospodarce  (e-economy). Autor wielu artykułów i książek, z których najbardziej znane to „Negocjacje” (razem z Pawłem Wujcem) oraz „Negocjacje w interesach”.

  Doradzał wielu firmom w tym m.in.: Nafta Polska S.A., NBP, Gaz System S.A., Miasto st. Warszawa, Metro Group, Polmos Białystok S.A.,  PKN Orlen, DWORY S.A., Medicover.

  Robert  Rządca jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • Grzegorz Stulgis

  PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

  Urodzony w 1972 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, oraz licencjonowany doradca inwestycyjny.

  Współwłaściciel firmy Alumetal S.A. oraz przewodniczący Rady Nadzorczej. Pracował m.in. jako analityk finansowy w Louisiana Departament of Insurance, analitylyk finansowy i doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A., w Credit Suisse Asser Management, PKO/ Credit Suisse TFI S.A. Prowadził również własną działalność gospodarczą pod nazwą Esquire Grzegorz Stulgis. Dodatkowo członek rady nadzorczej/ komplementariusz takich spółek jak: Stomil Sanok S.A., Grzegorz Stulgis S.K.A., Grzegorz Stulgis Nova S.K.A. Ponadto członek rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.) i w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.) oraz członek rady Izby Gospodarczej Metali Niezależnych i Recyklingu (od 2011 r.).

  Grzegorz Stulgis jest zależnym Członkiem Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • Eryk Karski

  członek rady nadzorczej

  Urodzony w 1975 roku. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości.
  Zarządzający Value Fund Poland Activist FIZ oraz partner Value Fund Poland.
  Od lutego 2008 r. Członek Polskiego Instytutu Dyrektorów. Profesjonalny członek rad nadzorczych wpisany na listę Polskiego Instytutu Dyrektorów. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. jako Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Zakładów Lentex S.A., Zarządzający spółkami parterowymi funduszu Supernova Capital S.A. Ponadto pracował jako Dyrektor ds. Ekonomicznych, Zastępca Dyrektora Zarządzającego i Prokurent spółki Boryszew S.A., Oddział Elana w Toruniu, Dyrektor ds. Ekonomicznych oraz Dyrektor Działu Płatności Elektronicznych i Prokurent Spółki Mennicy Państwowej S.A. Wcześniej jako Analityk Inwestycyjny w Departamencie Zarządzania Aktywami BRE Bank S.A.
  Aktualnie Członek Rady Nadzorczej Marcor S.A. Były członek Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu m.in. Polnord S.A., Elektrobudowa S.A., Projprzem S.A., LW Bogdanka S.A., Bomi S.A., Sfinks S.A., Internet Group S.A., Optimus S.A. i wielu innych znanych spółek.

  Eryk Karski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
   

 • Janusz Żebrowski

  WICEPRZEWODNICZĄCY Rady Nadzorczej

  Urodzony w 1970 r. Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1991-1993 pracował w Ministerstwie Finansów zajmując się programem restrukturyzacji banków państwowych. Następnie, do 1997 r. był Wicedyrektorem Departamentu Bankowości Inwestycyjnej banku PBK S.A. Od 1997 r. do 2000 r. związany był z bankiem inwestycyjnym Credit Suisse First Boston. Ostatnio na stanowisku Vice President.

  Janusz Żebrowski był współzałożycielem K2 Internet Provider s.c. – spółce cywilnej złożonej przez Michała Lach, która później została przekształcona w K2 Internet S.A. W okresie lipiec 2000 r. - październik 2003 r. był Wiceprezesem Zarządu K2, odpowiadającym za zarządzanie finansami Spółki. Od listopada 2003 r. był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym K2 Internet S.A. Od początku 2007 r. do 31 października 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki. Od początku pracy w K2 nadzorował wszystkie kluczowe projekty takie jak pozyskanie finansowania ze strony funduszu VC, przeprowadzenie IPO, akwizycje i nowe przedsięwzięcia utrzymując jednocześnie kontakt z głównymi klientami i partnerami.

  Poza wspieraniem rozwoju biznesów tworzących Grupę K2 Janusz Żebrowski rozwija nowe przedsięwzięcia: producenta lekkich rowerów miejskich http://antymateria.com/ oraz mokotowski co-work: https://www.facebook.com/werksztat

  Janusz Żebrowski jest zależnym Członkiem Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.