Rada Nadzorcza

 • DARIUSZ CIBORSKI

  Członek Rady Nadzorczej

  Urodzony w 1966 roku. Absolwent Wydziału  Elektroniki Politechniki Wrocławskiej w specjalności systemy informatyczne, podyplomowego studium Politechniki Wrocławskiej „Systemy Zarządzania i Finanse” oraz  rocznego MBA przy Oxford Brookers University. Ukończył również „Management of Projects Operations” Warsaw Executive MBA przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie oraz szereg szkoleń z zakresu IT, zarządzania projektami oraz ryzykiem i innych.

  Od 2001 r. Prezes Zarządu i Partner Zarządzający w Value Based Advisors Sp. z o.o. Pracował m.in. w JTT Computer S.A. jako Dyrektor Techniczny oraz Prezes Zarządu JTT Computer-Serwis Sp. z o.o. jak również w MCI S.A. i MCI Management S.A. jako Dyrektor Inwestycyjny oraz pełnił funkcję Członka Zarządu.

  W przeszłości członek Rady Nadzorczej spółek portfelowych MCI Management S.A., oraz Livechat Software S.A. Obecnie członek Rady Nadzorczej TelForceOne S.A., Time Solutions Sp. z o.o.

  Posiada szeroką wiedzę i doświadczenie praktyczne w zakresie zarządzania projektami, doradztwa biznesowego i informatyki oraz funduszy inwestycyjnych, w szczególności venture capital oraz specjalizację w zakresie inwestycji, zarządzania projektami, finansów opartych o metodykę Value Based Management. Dysponuje umiejętnościami projektowania i wdrażania systemów zarządzania nakierowanych na wartość – VBM (planowanie, budżetowanie, konsolidacja, controlling finansowy) oraz znajomością technik w zakresie budowy modeli biznesowych, opracowywania analiz rynkowych, segmentacji, analizy struktur organizacyjnych i procesów.

  Dariusz Ciborski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • Robert Rządca

  Członek rady nadzorczej

  Urodzony w 1956 roku. Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. Odbywał staże m.in. w Harvard University i De Paul University. Dr hab., profesor Akademii im. Leona Koźmińskiego, gdzie pełni funkcję Zastępcy Rektora, Prorektora ds. Badań i Rozwoju Kadry. Uznany specjalista w dziedzinie zarządzania i strategii, a Jego zainteresowania badawcze obejmują negocjacje oraz strategie w nowej gospodarce  (e-economy). Autor wielu artykułów i książek, z których najbardziej znane to „Negocjacje” (razem z Pawłem Wujcem) oraz „Negocjacje w interesach”.

  Doradzał wielu firmom w tym m.in.: Nafta Polska S.A., NBP, Gaz System S.A., Miasto st. Warszawa, Metro Group, Polmos Białystok S.A.,  PKN Orlen, DWORY S.A., Medicover.

  Robert  Rządca jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • Grzegorz Stulgis

  PRZEWODNICZĄCY RADY NADZORCZEJ

  Urodzony w 1972 roku. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, oraz licencjonowany doradca inwestycyjny.

  Współwłaściciel firmy Alumetal S.A. oraz przewodniczący Rady Nadzorczej. Pracował m.in. jako analityk finansowy w Louisiana Departament of Insurance, analitylyk finansowy i doradca inwestycyjny w Pekao Alliance TFI S.A., w Credit Suisse Asser Management, PKO/ Credit Suisse TFI S.A. Prowadził również własną działalność gospodarczą pod nazwą Esquire Grzegorz Stulgis. Dodatkowo członek rady nadzorczej/ komplementariusz takich spółek jak: Stomil Sanok S.A., Grzegorz Stulgis S.K.A., Grzegorz Stulgis Nova S.K.A. Ponadto członek rady w Fundacji Ukryte Talenty (od 2012 r.) i w Fundacji Przyjazny Kraj (od 2013 r.) oraz członek rady Izby Gospodarczej Metali Niezależnych i Recyklingu (od 2011 r.).

  Grzegorz Stulgis jest zależnym Członkiem Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.

 • Michał Zdziarski

  członek rady nadzorczej

  Urodzony w 1970 roku.  Jest amerykanistą i doktorem nauk ekonomicznych specjalizującym się w problematyce zarządzania strategicznego i międzynarodowego. Wykładowca na Wydziale Zarządzania UW i w Międzynarodowym Centrum Zarządzania UW. Współpracuje z grupą Corpnet na Uniwersytecie w Amsterdamie. Członek Strategic Management Society, Academy of International Business, European International Business Academy i European Corporate Governance Institute. Przez ponad 10 lat dyrektor w Europie Środkowej międzynarodowej organizacji liderów biznesu The Conference Board. Jest członkiem Management Committee międzynarodowej sieci naukowej Costnet. W działalności doradczej i badawczej współpracował m.in. z  Accenture, Ashoka, Deloitte, GPW, Empac, Kainos, KPMG,Instytutem Sportu-PIB, Polkomtel, PKN Orlen, PWC i White & Case. Autor licznych artykułów o problematyce nadzoru właścicielskiego, przywództwa i strategii.

  Michał Zdziarski jest niezależnym Członkiem Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.
   

 • Janusz Żebrowski

  WICEPRZEWODNICZĄCY Rady Nadzorczej

  Urodzony w 1970 r. Absolwent Wydziału Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim. W latach 1991-1993 pracował w Ministerstwie Finansów zajmując się programem restrukturyzacji banków państwowych. Następnie, do 1997 r. był Wicedyrektorem Departamentu Bankowości Inwestycyjnej banku PBK S.A. Od 1997 r. do 2000 r. związany był z bankiem inwestycyjnym Credit Suisse First Boston. Ostatnio na stanowisku Vice President.

  Janusz Żebrowski był współzałożycielem K2 Internet Provider s.c. – spółce cywilnej złożonej przez Michała Lach, która później została przekształcona w K2 Internet S.A. W okresie lipiec 2000 r. - październik 2003 r. był Wiceprezesem Zarządu K2, odpowiadającym za zarządzanie finansami Spółki. Od listopada 2003 r. był Prezesem Zarządu i Dyrektorem Zarządzającym K2 Internet S.A. Od początku 2007 r. do 31 października 2013 r. pełnił funkcję Prezesa Zarządu spółki. Od początku pracy w K2 nadzorował wszystkie kluczowe projekty takie jak pozyskanie finansowania ze strony funduszu VC, przeprowadzenie IPO, akwizycje i nowe przedsięwzięcia utrzymując jednocześnie kontakt z głównymi klientami i partnerami.

  Poza wspieraniem rozwoju biznesów tworzących Grupę K2 Janusz Żebrowski rozwija nowe przedsięwzięcia: producenta lekkich rowerów miejskich http://antymateria.com/ oraz mokotowski co-work: https://www.facebook.com/werksztat

  Janusz Żebrowski jest zależnym Członkiem Rady Nadzorczej K2 Internet S.A.