Aktualności

21.03.2011

K2 znów na szczycie. Zysk netto 40% lepszy niż w zapowiedzi.

Grupa K2 Internet S.A. uzyskała w roku 2010 najlepsze w historii wyniki finansowe. Nie tylko wzrost przychodów wyraźnie przekroczył tempo wzrostu rynku reklamy w Internecie (29,2% vs 17%) to udało się o blisko 40% przekroczyć zapowiadany nieoficjalnie cel osiągnięcia 3 mln zł zysku netto.

Grupa K2 Internet S.A. uzyskała w okresie 12 miesięcy zakończonych w 31 grudnia 2010 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 55.783 tys. PLN i wzrosły one w stosunku do okresu 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 o 29,2%. Wartość EBITDA wyniosła w tym okresie 6.123 tys. PLN co stanowi wzrost o 258,9% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2009. Wartość EBIT i zysku netto wyniosły odpowiednio: 4.961 tys. PLN i 4.270 tys. PLN co stanowi wzrost o odpowiednio: 3.321,2% oraz 5.107,5% w porównaniu do roku 2009.

Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2010 roku zamknęła się kwotą 32.768 tys. zł. Saldo należności krótkoterminowych, pożyczek, gotówki i bieżących zobowiązań wzrosło z poziomu 7.675 tyś w 2009 do 12.012 tyś zł na koniec roku 2011.

Trudniejszy pod względem warunków rynkowych rok 2009 wykorzystaliśmy na poszerzenie naszej oferty (m.in. objęcie udziałów w Brainshop U-Boot sp. z o.o, inwestycja w nowy dział odpowiedzialny za działania w mediach społecznościowych - K2 WOMM, dalszy rozwój K2 Motion, system3.pl i platforma3.pl) utrzymując a nawet wzmacniając zespół. Z dzisiejszej perspektywy możemy powiedzieć, że były to dobre decyzje, które połączone z rosnącym popytem na nasze usługi zaowocowały rekordowymi wynikami w roku 2010. – mówi Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet SA.

W roku 2010 wszystkie nasze biznesy poprawiły swoje wyniki finansowe, niektóre w sposób skokowy. Udało się nam utrzymać tak lojalność kluczowych klientów jak i pracowników. W tym kontekście ważne jest, aby rozwój naszej grupy opiera się w dużej mierze na wewnętrznych awansach i nieustannym poszerzaniu wiedzy i doświadczenia. Naszą ambicją jest być niekwestionowanym liderem pod względem kreatywności i innowacyjności na rynku nowoczesnej komunikacji marketingowej, wsparcia marketingu i sprzedaży w nowych mediach. Rok 2010 przybliżył nas do tego celu a postępujący proces przenoszenia aktywności reklamowej do Internetu, napędzany m.in. fenomenem tempa rozwoju serwisów społecznościowych pozwala bardzo optymistycznie patrzeć na perspektywy firmy w trakcie najbliższych lat. - dodaje Janusz Żebrowski.