Aktualności

25.03.2011

K2 User Experience współautorem raportu „e-Sądy po polsku”.

Zespół K2 User Experience wspólnie z Fundacją FOR, Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz dziennikiem ,,Rzeczpospolita” już po raz trzeci przygotował raport z badania serwisów internetowych polskich sądów. W audycie oceniana była użyteczność i dostępność stron sądów oraz ich zawartość merytoryczna.

Po czterech latach od wydania pierwszego raportu widzimy, że nasza akcja przynosi bardzo pozytywne rezultaty. - mówi Maciej Lipiec, User Experience Director w K2 Internet - Pierwszy raport “e-Sądy po polsku” zawierający ranking serwisów sądów okręgowych i apelacyjnych został opublikowany w 2008 roku. Audyt zwrócił uwagę na niezwykle niską jakość serwisów polskich sądów - strony były w większości przestarzałe, nieaktualizowane, brakowało na nich kluczowych informacji, były nieużyteczne i mogły sprawiać problemy osobom niepełnosprawnym.

W drugim raporcie opublikowanym w 2010 roku dało się zauważyć znaczącą poprawę – większość serwisów zostało przebudowanych z uwzględnieniem uwag z pierwszego audytu. Aktualny raport pokazuje, że wiele stron sądów prezentuje teraz całkiem wysoki poziom, nieporównywalny z tym jak wyglądały jeszcze kilka lat temu. Są jednak nadal instytucje, których serwisy internetowe nie zmieniły się na lepsze. Jednym z najgorzej wykonanych serwisów jest strona samego Sądu Najwyższego.

Niestety, o ile techniczne szczegóły zostały w wielu przypadkach dopracowane, wydaje się, że nadal brakuje dokładnej wizji tego, co serwisy sądów powinny prezentować w Internecie, jakie treści są najważniejsze dla odwiedzających, jakim językiem sądy powinny się komunikować z obywatelami, żeby informacje były dla nich łatwo zrozumiałe. - dodaje Magdalena Bicka, UX Team Leader z K2 i współautorka aktualnego raportu.

W październiku 2008 Departament Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych i Informatyzacji Resortu Ministerstwa Sprawiedliwości przygotował dokument pt. „Wytyczne dotyczące standardów prowadzenia stron internetowych przez jednostki wymiaru sprawiedliwości”.

Niestety zawartość tego dokumentu budzi nasze wątpliwości. – mówi Magdalena Bicka. - Według jego zaleceń prawie każda najdrobniejsza informacja na stronach sądów zasługuje na osobną stronę i link w menu. Efektem tego są sytuacje wskazywane w raporcie jako problemowe: menu na stronach sądów, które wydają się często przeładowane, wiele pustych stron lub stron, które zawierają jedynie po kilka zdań. W efekcie trudno znaleźć poszukiwane informacje.

Narzucony przez Ministerstwo podział informacji wydaje się uwzględniać raczej perspektywę sądów, niż punkt widzenia użytkownika. Nazwy często są zbyt ogólne i nie mówią, co znajduje się w wybranym dziale – pojawiają się na przykład sekcje takie jak „Aktualności” i „Informacje”. Z drugiej strony stosowane są skróty, które nie muszą być zrozumiałe dla wszystkich obywateli (np. RODK, KRK) albo enigmatyczne dla większości internautów nazwy takie jak „Właściwości rzeczowe” lub „Elektroniczna skrzynka podawcza”.

Tego rodzaju rekomendacje powinny być oparte o wyniki badań z użytkownikami. – mówi Magdalena Bicka.

24 marca 2011 roku odbyła się prezentacja tegorocznego rankingu stron sądów. W uroczystości wziął udział m.in. Minister Sprawiedliwości - Krzysztof Kwiatkowski. Raport do pobrania: http://www.for.org.pl/upload/File/raporty/RaporteSadypopolskuIII.pdf.

K2 User Experience to dział agencji K2 Internet zajmujący się użytecznością (usability) i projektowaniem architektury informacji serwisów internetowych. Więcej informacji na stronie http://www.k2.pl/ux.