Aktualności

12.12.2011

K2 liderem wśród agencji interaktywnych w badaniu GRAND CHECK.

Agencja K2 zajęła pierwsze miejsce wśród agencji interaktywnych i drugie miejsce wśród agencji reklamowych, które zakwalifikowały się do tegorocznej edycji badania Grand Check. Badanie prowadzone jest przez miesięcznik „Press” i TNS OBOP i mierzy poziom zadowolenia klientów. Wyniki badania wskazuję, że K2 jest najwyżej ocenianą agencją interaktywną, „agencją marzeń” oraz najbardziej znaną agencją interaktywną na rynku.

Siła relacji klienta z agencją została określona dzięki metodologii TRI*M, międzynarodowej firmy badawczej TNS. Miernikiem sukcesu jest wskaźnik TRI*M, który pokazuje stopień satysfakcji ze współpracy i lojalności Klientów względem danej agencji. Badane zadowolenie jest dowodem spełnienia potrzeb klienta, pochodzą dobrej współpracy, oraz „chemii” między zespołem Klienta, a zespołem agencji.
W tegorocznej edycji badania Grand Check udział wzięły 524 osoby reprezentujące firmy i marki wylosowane z listy ponad 5 tys. największych reklamodawców – osoby odpowiedzialne za współpracę z agencjami reklamowymi, interaktywnymi, domami mediowymi obsługującymi te marki. Oceniły one ponad 1,3 tys. podmiotów rynku reklamowego. Badanie prezentuje szczegółowe wyniki dotyczące 16 agencji reklamowych, 25 domów mediowych i czterech agencji interaktywnych, które uzyskały minimalną wymaganą liczbę ocen. Wyniki badania opublikowane zostały w dodatku „Grand Check”, dołączonym do grudniowego numeru miesięcznika „Press”.