Aktualności

19.03.2012

Kolejny rok najwyższych wyników K2.

Grupa K2 Internet S.A. w roku 2011 poprawiła wyniki na wszystkich poziomach rachunku zysków i strat. Zysk netto Grupy przekroczył po raz pierwszy 5 milionów złotych.

Grupa K2 Internet S.A. uzyskała w okresie 12 miesięcy zakończonych w 31 grudnia 2011 roku przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 62.780 tys. PLN i wzrosły one w stosunku do okresu 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 o 12,5%. Wartość EBITDA wyniosła w tym okresie 7.408 tys. PLN co oznacza wzrost o 21% w porównaniu do analogicznego okresu w roku 2010. Wartość EBIT i zysku netto wyniosły odpowiednio: 5.967 tys. PLN i 5.057 tys. PLN co stanowi wzrost o odpowiednio 20,3% oraz 18,4% w porównaniu do roku 2010.
Suma bilansowa na dzień 31 grudnia 2011 roku zamknęła się kwotą 36.914 tys. zł. Saldo należności krótkoterminowych, pożyczek, gotówki i bieżących zobowiązań spadło z poziomu 12.012 tys.
w 2010 do 9.120 tys. zł na koniec roku 2011.

Rok 2011 zaowocował wieloma zmianami. Spółka zależna K2 Search szybko zbudowała stabilne portfolio klientów, pozyskała mocny zespół specjalistów i osiągnęła pozytywne wyniki finansowe.
W połowie roku przeprowadzone zostały zmiany w strukturze właścicielskiej spółki MDPL będącej właścicielem i operatorem serwisu Audioteka.pl. W pierwszej połowie 2012 pozwoli to na wprowadzenie inwestora zewnętrznego do tej części biznesu Grupy K2. Wreszcie w końcówce roku Grupa objęła pozostałe 50% udziałów w spółce Brainshop U-boot stając się jej jedynym właścicielem. W kolejnym kroku zmieniono markę agencji (Good), zarząd i jej pozycjonowanie.

Naszą ambicją jest być niekwestionowanym liderem pod względem kreatywności i innowacyjności na rynku usług marketingowych i reklamowych. Rok 2011 przybliżył nas do tego celu. Przyniósł K2 18 nagród i 10 wyróżnień w konkursach polskich i zagranicznych, w tym nagrodę specjalną – Złotego Orła dla „Dyrektora Artystycznego Roku”, którą został wyróżniony Wojtek Łebski. Rok ten był szczególny pod względem nagród zagranicznych, jakimi zostaliśmy uhonorowani za realizację multimedialnej aplikacji MTV Live HD „Experience the Music”, przygotowanej na zlecenie grupy Viacom International Media Networks w Polsce. – mówi Janusz Żebrowski. - Ze szczególną satysfakcją chcemy podkreślić wyniki badania GRAND CHECK, organizowanego na zlecenie miesięcznika PRESS, w których K2 okazała się liderem wśród agencji interaktywnych.
Z zatrudnieniem ponad 300 osób i wszechstronnymi kompetencjami mamy wszystko, co jest konieczne by skutecznie konkurować o budżety klientów nie tylko w obszarze „digital”. Jednocześnie chcemy rozwijać nowe przedsięwzięcia, które pozwolą nam skomercjalizować nasze doświadczenia i powtórzyć sukces rynkowy Audioteki. - dodaje Żebrowski.