Aktualności

31.05.2012

Nowa strategia K2 Internet SA.

Firma K2 Internet SA, która działa na rynku od 1997 (w formie spółki akcyjnej od roku 2000), konsekwentnie rozbudowywała ofertę i pozycję rynkową stając się jednym z największych i najbardziej wszechstronnych holdingów skupiających spółki świadczące usługi marketingowo-reklamowe w Polsce. Przez ostatnie 10 lat przychody spółki wzrosły ponad 17-krotnie, a zysk netto powiększył się 600 razy. Obecnie Grupa zatrudnia ponad 300 osób w 2 biurach w Warszawie oraz w biurach w Lublinie i Łodzi.

Realizowana dotychczas strategia, poza budową silnych marek na rynku usług komunikacji marketingowej wykorzystującej internet, przyniosła także sukces innym przedsięwzięciom, z których najważniejsze znaczenia dla Grupy ma obecnie Audioteka.pl.

W dniu 7 maja br. Rada Nadzorcza przyjęła nową strategię K2 Internet SA na lata 2012-2014. Nowa strategia zakłada, że Spółka przyspieszy tempo rozwoju zwiększając skokowo, tak wysokość sprzedaży, jak i poziom zysku netto. W roku 2014 skonsolidowane przychody mają przekroczyć kwotę 100 mln zł, a wskaźnik EPS przekroczyć 4 zł. Strategia ta zakłada, że spółka utrzyma i wzmocni, m.in. przez akwizycję, obecną działalność. Jednocześnie K2 będzie intensywniej inwestować w nowe przedsięwzięcia, o większej skalowalności, szybszym tempie rozwoju i potencjalnie wyższych marżach. 

W związku z realizacją nowej strategii, Spółka poniesie w roku bieżącym i kolejnych latach znaczące wydatki związane z zakupem środków trwałych i oprogramowania. Zwiększą się także nakłady na wynagrodzenia osób zaangażowanych w nowe przedsięwzięcia. Zwiększone wydatki, w większości o charakterze inwestycyjnym, realizowane będą z nadwyżek finansowych z bieżącej działalności, leasingu i kredytów bankowych. Ze względu na charakter nowych projektów Spółka zamierza pozyskać także dodatkowe finansowanie od obecnych i ew. nowych akcjonariuszy. W ten sposób Spółka posiadać będzie stabilne podstawy finansowe konieczne do realizacji ambitnych celów finansowych w latach 2012-2014. Spółka planuje pozyskać od ok. 6 do ok. 8 mln zł w drodze prywatnej emisji. Plany te zyskały wstępną akceptację grupy obecnych akcjonariuszy Spółki, choć oczywiście o ich powodzeniu zadecyduje WZA, planowane na 28 czerwca br. Dodatkowo, niezależnie od emisji kierowanej głównie do inwestorów instytucjonalnych, Spółka zamierza wyemitować akcje dla członków zarządu i kadry kierowniczej, których objęcie uzależnione będzie od realizacji celów finansowych w roku 2014 i które obejmowane będą po cenie równej cenie emisyjnej dla akcjonariuszy obejmujących akcje w ramach planowanej emisji prywatnej.

Wpływy z bieżącej działalności będą przede wszystkim wykorzystane do sfinansowania nowych przedsięwzięć. Niemniej, w przypadku gdy Spółka wypracuje nadwyżki gotówkowe, będą one mogły być przeznaczane na skup akcji własnych dzięki uchwale WZA (uchwała zakłada możliwość skupienia do 20% akcji spółki celem umorzenia do końca roku 2014).  Taki scenariusz będzie realizowany w sytuacji, gdy bieżący kurs będzie czynił inwestycję w zakup akcji własnych atrakcyjniejszą w porównaniu do perspektyw rozwojowych dotychczasowych i nowych przedsięwzięć.

Udało się nam bardzo efektywnie wykorzystać 1 mln zł jakim bmp AG wspomógł rozwój spółki w 2000 r. Także pozyskane od inwestorów w 2008 r. w ramach IPO ok. 6 mln zł pozwoliło zrobić milowy krok w rozwoju Grupy K2. Oddając akcjonariuszom 4 mln zł w formie dywidendy w zeszłym roku udowodniliśmy natomiast, że potrafimy szanować ich pieniądze. Ufam, że planowana emisja akcji pozwoli nam przyspieszyć tempo rozwoju spółki. Nie zamierzamy przy tym zmieniać sposobu budowy wartości spółki. Uważamy, że w długim okresie wartość spółki budować będzie zrównoważony rozwój innowacyjnej organizacji, działającej w oparciu o wysokie standardy etyczne. - komentuje Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet S.A.