Aktualności

19.03.2012

Śniadanie prasowe towarzyszące publikacji finansowego raportu rocznego spółki za 2011.

O godz. 10.00 odbyło się śniadanie prasowe dla przedstawicieli mediów związane z publikacją wyników finansowych Grupy K2 za 2011 rok. Podczas spotkania podsumowano realizacje ubiegłoroczne i przedstawiono najbliższe plany biznesowe spółki.