Aktualności

26.03.2008

Spotkanie prasowe dotyczące publikacji przez K2 Internet SA prospektu emisyjnego.

26 marca 2008 r. odbyło się spotkanie prasowe dotyczące publikacji przez firmę K2 Internet S.A. prospektu emisyjnego.