Aktualności

28.07.2015

Obecni akcjonariusze zwiększają zaangażowanie w K2.
bmp Holding AG wychodzi z inwestycji.

Aktualni akcjonariusze K2 Internet S.A. zwiększyli swoje zaangażowanie w spółkę, w ramach transakcji zrealizowanych z funduszem bmp Holding AG (dawniej bmp Media Investors AG). Zbycie ponad 11% akcji przez bmp jest następstwem nowej strategii inwestycyjnej tej spółki. bmp zamierza w najbliższym czasie wyjść całkowicie z inwestycji i sprzedać pozostały pakiet akcji.

„Aktualne zwiększenie zaangażowania przez obecnych akcjonariuszy K2 w ramach transakcji pakietowych jak również ostatnie zakupy osób powiązanych ze spółką świadczą, że wierzą oni w spółkę i jej przyszłość. W moim przekonaniu jest to ważny czynnik dający firmie stabilność. W tym miejscu chciałbym podziękować za zaufanie jakim obdarzyli nas inwestorzy. Dołożymy wszelkich starań, aby inwestycja w K2 przyniosła akcjonariuszom oczekiwane rezultaty.

Jednocześnie dziękuję bmp na czele z Jensem Spyrką za ogromny wkład włożony w rozwój Spółki i całej Grupy K2, a szczególnie pomoc w krytycznych dla spółki momentach. Podczas 15 lat współpracy stworzyliśmy organizację blisko 350 osób o wiodącej pozycji na rynku. Powstały również i dalej się rozwijają, takie projekty jak Audioteka czy OKTAWAVE. Życzę bmp wielu sukcesów, a spółkom potrzebującym wsparcia kapitałowego, tak wiarygodnego i profesjonalnego inwestora jakim jest niemiecki fundusz bmp.” – Tomasz Tomczyk Prezes Zarządu K2 Internet S.A.“


Jens Spyrka, Członek Zarządu bmp Holding AG oraz Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej K2 Internet S.A. tak podsumowuje transakcje:
„Przez 15 lat towarzyszyliśmy K2 jako inwestor. W związku z przyjętą na początku roku zmianą strategii bmp, oddajemy  naszą inwestycję w zaufane ręce aktualnych funduszy i pozostałych inwestorów. Całemu zespołowi K2 i jej akcjonariuszom  życzymy dalszego pomyślnego rozwoju oraz wykorzystania potencjału biznesowego, który współtworzyliśmy przez lata.”

bmp związana jest z  K2 Internet S.A. od chwili założenia spółki w czerwcu 2000 roku. Będąc jednym z jej wiodących inwestorów, aktywnie uczestniczyła oraz wspierała rozwój spółki. W kwietniu 2011 r. doszło do pełnego wyjścia z inwestycji, po tym jak wiosną 2008 r., nastąpiła sprzedaż istotnego pakietu akcji w ramach pierwszej oferty publicznej spółki. Od 2012 r. bmp ponownie inwestowała w akcje spółki stając się jej głównym akcjonariuszem posiadającym 14,78 % akcji.