Aktualności

16.11.2015

Dobre wyniki za trzy kwartały i rozwój chmury

Grupa K2 Internet po trzech kwartałach roku odnotowała poprawę wyników we wszystkich segmentach operacyjnych oraz wzrosty na najważniejszych wskaźnikach finansowych. Dynamicznie rozwija się także Oktawave, spółka zależna działająca na rynku usług cloud computing.

Po dziewięciu miesiącach tego roku skonsolidowane przychody Grupy wyniosły 61,8 mln zł i wzrosły o 14,5% w porównaniu do ubiegłego roku. Z kolei w samym trzecim kwartale zwiększyły się o 13,9% do 21,9 mln zł. Grupa wypracowała także w trzecim kwartale  zysk operacyjny na poziomie 1,1 mln zł. Największy wpływ na pozytywny wynik z działalności operacyjnej miała poprawa rentowności w obszarze agencyjnym i mediowym.


- Sam trzeci kwartał, jak i minione dziewięć miesięcy były udane dla całej Grupy. Dzięki konsekwentnej realizacji strategicznych założeń na ten rok, odnotowaliśmy wzrosty we wszystkich obszarach naszej działalności. Biorąc pod uwagę pozytywną dynamikę rynku reklamy online, aktualny portfel zamówień, a szczególnie realizację planów sprzedażowych przez spółkę Oktawave, liczymy na dalszą poprawę wyników Grupy K2 Internet w czwartym kwartale 2015 r. Jednocześnie, w związku z inną proporcją realizowanych projektów w kwartałach trzecim i czwartym b.r. w porównaniu do roku 2014, kiedy to  ostatni kwartał był wyjątkowo pomyślny dla Grupy, ambicją Zarządu jest uzyskanie w czwartym kwartale bieżącego roku wyniku operacyjnego zbliżonego do poziomu sprzed roku, z pominięciem efektu zdarzeń jednorazowych tj. odpisów na trwałą utratę wartości, które odnotowaliśmy w roku 2014 – mówi Tomasz Tomczyk, Prezes Zarządu K2 Internet.


Wyniki poprawiły się na wszystkich poziomach ze szczególnym uwzględnieniem  usług  przetwarzania danych w chmurze obliczeniowej Oktawave oraz segmentu mediowego, gdzie K2 Internet odnotowało szybki wzrost zyskowności.
W trzecim kwartale przychody Oktawave wzrosły o ponad 100% w porównaniu do analogicznego okresu 2014 roku, co ugruntowuje plan podwojenia wielkości sprzedaży na koniec 2015. Zarząd K2 Internet oczekuje, że biznes infrastrukturalny, łączący usługi cloud computing oraz hostingu zarządzalnego, wygeneruje w tym roku ok. 10 mln zł przychodów. Segment mediowy Grupy K2 Internet (K2 Media i K2 Search) wypracował narastająco od początku 2015 r. 25,3 mln zł przychodu, co stanowi wzrost o 12,6% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Na wyniki trzeciego kwartału spółek segmentu mediowego wpływ miała bieżąca współpraca ze wszystkimi kluczowymi klientami m.in. z Nutricia, L’Oreal,  Carrefour, PZU, jak i z nowopozyskanymi w poprzednich dwóch kwartałach firmami, m.in. Regis (Activelab), Raiffeisen Polbank, Polonus S.A. czy Edipresse Polska.  Do grona nowych klientów dołączyła Fundacja im. Stefana Batorego, dla której K2Media w ramach kampanii  „Stop mowie nienawiści” zrealizowała działania w social mediach ze wsparciem blogerów i vlogerów.