Aktualności

13.06.2016

ZWZ K2 Internet S.A. w dniu 21 czerwca 2016 r. – transmisja obrad

Zarząd K2 Internet S.A informuje, że spółka K2 Internet S.A. planuje transmisję z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 21 czerwca b.r. o godzinie 11:00.

Obrady będzie można śledzić pod następującym linkiem:

http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html