Aktualności

01.09.2016

Grupa K2 Internet z umową dla Frontexu

Fabrity, spółka zależna giełdowego K2 Internet S.A. zawarła umowę ramową o współpracy z Europejską Agencję Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich (Frontex). Zakres współpracy obejmie świadczenie usług programistycznych w ramach rozwoju i utrzymania platformy SharePoint.

W umowie zawartej na dwa lata określono maksymalną wartość kontraktu na poziomie 2,65 mln Euro i będzie w nim partycypować jeszcze dwóch innych dostawców. Zgodnie z zapisami, kontrakt może zostać przedłużony dwukrotnie, każdorazowo na kolejne 12 miesięcy, przy zwiększonym budżecie o 100% podstawowej wartości.

W pierwszym półroczu w Fabrity skupiliśmy się na wzmocnieniu i rozbudowaniu zespołów sprzedaży, co zgodnie z oczekiwaniami przynosi efekty w pozyskiwaniu nowych, dużych Klientów. Spodziewam się, że drugie półrocze pod względem zdobywania nowego biznesu będzie dobre dla naszej spółki technologicznej – mówi Tomasz Tomczyk, Prezes Zarządu K2 Internet S.A.

Pozyskanie kontraktu takiego jak ten, w szczególny sposób nas cieszy, gdyż związane jest z wieloma istotnymi elementami naszej strategii i tym jak przez ostatnie ponad dwa lata staramy się budować Fabrity. Mam na myśli przede wszystkim ukierunkowanie znacznej części naszej działalności na eksport usług i pracę w projektach międzynarodowych, często prowadzonych w wielu krajach Europy Zachodniej. Strategia zakłada również utrzymanie zespołu konsultantów z wieloletnim doświadczeniem i wysokim poziomem kompetencji technicznych i biznesowych. Jestem dumny, że ważni Klienci doceniają jakość pracy naszych zespołów i że oceny te często są istotnie lepsze w porównaniu z największymi i najbardziej znanymi firmami konkurencyjnymi – dodaje Tomasz Burczyński, Prezes Zarządu Fabrity K2 Sp. z o.o.

W ostatnich miesiącach Fabrity, które specjalizuje się w biznesowych rozwiązaniach IT, uruchomiło centrum kompetencyjne, które dostarcza specjalistyczne usługi dla klientów z Europy Zachodniej i USA oraz rozpoczęło realizację projektów dla pierwszych firm z Wielkiej Brytanii.
Spółka w pierwszym półroczu rozpoczęła kluczowy projekt realizowany dla Ministerstwa Obrony Narodowej. FABRITY zostało również wybrane jako wykonawca w zakresie obsługi i rozwoju oprogramowania wpierającego procesy obsługi wniosków o dotacje UE w Mazowieckiej Jednostce Wspierania Programów Unijnych.