Aktualności

24.05.2017

ZWZ K2 INTERNET S.A. W DNIU 20 CZERWCA 2017 R. – TRANSMISJA OBRAD

Zarząd K2 Internet S.A informuje, że spółka K2 Internet S.A. planuje transmisję z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w dniu 20 czerwca b.r. o godzinie 10:00.

Obrady będzie można śledzić pod następującym linkiem:
http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html