Aktualności

30.01.2018

NWZ K2 INTERNET S.A. W DNIU 7 LUTEGO 2018 R. – TRANSMISJA OBRAD

Zarząd K2 Internet S.A informuje, że spółka K2 Internet S.A. planuje transmisję z obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 7 lutego b.r. o godzinie 10:00.

Obrady będzie można śledzić pod następującym linkiem:
http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html