Aktualności

12.06.2018

ZWZ K2 INTERNET S.A. W DNIU 19 CZERWCA 2018 R. – TRANSMISJA OBRAD

Zarząd K2 Internet S.A informuje, że spółka K2 Internet S.A. planuje transmisję z obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 19 czerwca b.r. o godzinie 11:00.

Obrady będzie można śledzić pod następującym linkiem:
http://www.k2.pl/inwestorzy/o-nas/walne-zgromadzenie.html