Aktualności

26.06.2012

Grupa K2 rozstaje się z Wiolą Ładą – Szewczenko.

Grupa K2 Internet S.A. zakończyła współpracę z Wiolą Ładą-Szewczenką, która po reorganizacji struktur ACR pełniła w tej firmie, wspólnie z Marcinem Siekierskim, rolę jednego z Dyrektorów Zarządzających.

Powodem takiej decyzji jest powzięcie przez Zarząd K2 informacji, że Wiola Łada-Szewczenko, pracując na rzecz grupy, podjęła jednocześnie działania zmierzające do założenia konkurencyjnego podmiotu i objęła w nim kierownicze stanowisko. Bieżące zarządzanie połączonymi strukturami ACR i K2 Search przejmie Marcin Siekierski, wspierany przez grupę obecnych menadżerów tych firm. Grupa nie przewiduje w tej chwili żadnych dalszych zmian osobowych na poziomie kierownictwa ACR i K2 Search.

Od przeszło 15 lat budujemy K2 dbając o jak najwyższe standardy etyczne. Z tym większym rozczarowaniem przyjąłem informację o działaniach Wioli. Obecnie rozważamy czy i jakie środki prawne możemy przedsięwziąć w zaistniałej sytuacji. - skomentował Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet S.A.