Aktualności

28.11.2012

K2 i TNS Polska łączą siły.

Firmy K2, właściciel marki Ambasada Trendów, i TNS Polska nawiązały współpracę partnerską w celu poszerzenia wachlarza usług i wprowadzenia na rynek badań marketingowych weryfikujących aktywności Liderów Opinii działających w ramach zagadnień i kampanii związanych z marketingiem rekomendacji.

Celem współpracy jest zapewnienie w projektach prowadzonych przez Ambasadę Trendów K2 (www.ambasadatrendow.pl) jak najlepszej weryfikacji i selekcji Liderów Opinii, właściwego doboru narzędzi badawczych przekładającego się na efektywność działań rekomendacyjnych, dokładnej analizy zebranych insightów w ramach aktywności rekomendacyjnych oraz weryfikacji zasięgu rekomendacji na wszystkich poziomach.

Współpraca pomiędzy TNS Polska i K2 ma charakter strategiczny i długofalowy. Poza poszerzaniem wachlarza usług firmy mają w planach wspólne przygotowywanie raportów tematycznych, a także prowadzenie działań szkoleniowych.