Aktualności

23.10.2009

K2 inwestuje w agencję strategiczno-kreatywną Brainshop U-boot.

K2 inwestując w Brainshop U-boot zyskuje kompetencje i doświadczenie w realizacji projektów zdecydowanie wykraczających poza obszar tradycyjnej komunikacji internetowej. Wspólnym celem jest stworzenie nowego modelu usług marketingowych z wykorzystaniem wszystkich dostępnych na rynku kanałów komunikacji z zakresu off- i on-line.

K2 Internet objęło w wyniku podniesienia kapitału 50% udziałów w spółce Brainshop U-boot, Obecni udziałowcy i założyciele - Maciej Obuchowicz i Wojciech Błaszczyk posiadać będę wspólnie pozostałe 50%. Do zarządu spółki dołączy Janusz Żebrowski (prezes zarządu K2 Internet S.A.). Pozyskane środki pozwolą na dokonanie inwestycji w zespół, rozwój oferty oraz budowanie nowych kompetencji. Obie strony nie wykluczają w przyszłości bliższej integracji organizacyjnej, której zasady określone zostaną na podstawie zebranych w okresie najbliższych 12 miesięcy doświadczeń.

Brainshop U-boot oraz K2 Internet S.A. pozostaną niezależnymi podmiotami, korzystając ze wsparcia organizacyjnego, dostępu do nowych klientów oraz technologii w ramach grupy K2.

Obie firmy będą ze sobą ściśle współpracować przy pracy na rzecz wspólnych klientów (K2 i BU pracują obecnie wspólnie na rzecz Volvo Auto Polska) oraz przy pozyskiwaniu nowych budżetów (obie firmy są obecnie zaangażowane w negocjacje dotyczące wspólnej obsługi kolejnych klientów). Praca dla dotychczas obsługiwanych klientów będzie prowadzona na niezmienionych zasadach. U-boot zatrudnia obecnie 14 osób. Docelowo planowany jest wzrost wielkości zespołu do 20 osób - na koniec przyszłego roku.

W wyniku zrealizowanej transakcji K2 posiada obecnie wszystkie kompetencje potrzebne, by aktywnie walczyć o budżety reklamowe, które powoli przestają być dzielone na off- i on-line. Maciek i Wojtek dołączając wraz z zespołem do naszych struktur wnoszą swoje wieloletnie doświadczenia, obsługiwanych klientów i wiarygodną markę. Dla mnie osobiście najważniejsze jest jednak to, że łączą nas nie tylko wartości  i przekonania dotyczące rozwoju rynku ale i sposobu prowadzenia biznesu. – komentuje Janusz Żebrowski, prezes zarządu K2 Internet S.A.

Obecnie konsumenci nie dzielą już swojego życia na sferę wirtualną i realną. Wzajemne przeplatanie się tych wymiarów generuje zupełnie nową jakość we wzajemnej komunikacji międzyludzkiej, choć na poziomie merytorycznym branża reklamowa wciąż je rozdziela. Zdecydowaliśmy się więc na radykalny krok i stworzenie czegoś, co już dawno powinno zostać zrobione. Już wielokrotnie wychodziliśmy przed szereg. To jest w naszym stylu. - Wojciech Błaszczyk, dyrektor kreatywny oraz współzałożyciel agencji BU.

Do tej pory szczególnie koncentrowaliśmy się na generowaniu wysokiej jakości usług, baliśmy się więc, że gwałtownie przyspieszony rozwój firmy wpłynie bezpośrednio na poziom naszych projektów. Wygląda jednak na to, że w towarzystwie takiego partnera jak K2 ryzyko będzie minimalne. Jesteśmy przekonani, że nadchodzą nowe czasy, nie tylko dla naszych agencji, ale dla całego rynku. Będziemy się zresztą dzielić na bieżąco naszymi doświadczeniami. - Maciej Obuchowicz, dyrektor strategiczny oraz współzałożyciel agencji BU.