Aktualności

05.03.2009

Audioteka.pl pozyskała fundusze z PARP.

MDPL Sp. z o.o., w której K2 Web Systems Sp. z o.o. – Spółka zależna od K2 Internet S.A., posiada 50% udziałów, podpisała z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości umowę o dofinansowaniu projektu Audioteka.pl w ramach zarządzania funduszami pochodzącymi z budżetu państwa i Unii Europejskiej, przeznaczonymi na wspieranie przedsiębiorczości i rozwój zasobów ludzkich w dziedzinie rozwoju gospodarki elektronicznej.

Kwota dofinansowania ze środków Unii Europejskiej wynosi 617 291,00 zł i stanowi 85% kwoty wydatków Projektu kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Serwis Audioteka.pl zajmuje się wyłącznie dystrybucją audiobooków on-line w formacie do bezpośredniego pobrania i odtwarzania na komputerze, na odtwarzaczach mp3, telefonach komórkowych, sprzęcie domowym, odtwarzaczach samochodowych (z płyty CD lub pamięci flash).

Pozyskanie środki zostaną przekazane na pokrycie dotychczasowych oraz przyszłych kosztów związanych z działalności Audioteka.pl, związanych z udostępnieniem produktów cyfrowych on-line oraz rozwijaniem usługi mobilnego dostępu do produktów cyfrowych on-line.

Środki przeznaczone zostaną głównie na rozszerzenie komunikacji marketingowej dla serwisu, mającej na celu budowę popularności tej formy obcowania z literaturą - co w ogromnym stopniu pozwoli również naszym partnerom - Wydawcom, którzy powierzyli już nam swoje audiobooki, odczuć efekty dotacji – komentuje Marcin Beme, członek Rady Nadzorczej MDPL Sp. z o.o.