Aktualności

31.03.2008

K2 Internet S.A. – publikacja raportu analitycznego.

W związku z pierwszą ofertą publiczną akcji Spółki K2 Internet S.A., 27 marca 2008 r. Dom Maklerski Penetrator opublikował raport analityczny dotyczący Spółki. Została ona wyceniona na 73,7 mln zł metodą DCF, a metodą porównawczą - na 73,3 mln zł. Średnia z wyników wynosi 73,48 mln zł, co przekłada się na 36,56 zł na 1 akcję.
Pobierz raport analityczny.

Analitycy wskazują, że wskaźnik EV/EBITDA (wyznaczony na bazie prognozowanego EBITDA Spółki na 2008 r.) charakteryzujący K2 Internet S.A. wynoszący 14,4 przy wycenie 36,56 zł uwzględnia dyskonto na poziomie 21% w stosunku do planowanego wskaźnika EV/EBITDA charakteryzującego spółki z bazy porównawczej.
W raporcie przedstawione zostały główne założenia dotyczące nakładów inwestycyjnych w latach 2008-2009. Spółka zrealizuje plan inwestycyjny o wartości 15,2 mln zł przedstawiony w szczegółach w prospekcie emisyjnym.

- „Głównymi atutami naszej strategii są: jej wszechstronność oraz zbieżność z tendencjami obserwowanymi na dynamicznie rozwijającym się rynku marketingu interaktywnego. Wszechstronność strategii przejawia się m.in. w planowaniu przez nas inwestycji w kilku obszarach rynku o najlepszych perspektywach rozwojowych. Wierzę, że właściwie dobrana strategia umożliwi K2 szybki rozwój i umocnienie pozycji na rynku. To z kolei powinno przełożyć się na wzrost przychodów z działalności operacyjnej” – mówi Janusz Żebrowski, prezes Zarządu K2 Internet S.A.

Wg analityków realizacja założeń w zakresie rozwoju działalności oraz kosztów działalności operacyjnej pozwoli na: systematyczny wzrost planowanych przychodów ze sprzedaży z 25,5 mln zł w 2007 r. (15,3 mln zł w 2006 r.) do 127,3 mln zł w 2015 r., sukcesywny wzrost prognozowanego wyniku na działalności operacyjnej EBIT z 2,2 mln zł w 2007 r. (1,5 mln zł w 2006 r.) do 15,2 mln zł w 2015 r., sukcesywny wzrost prognozowanego wyniku EBITDA z 3,0 mln zł w 2007 r. (2,1 mln zł w 2006 r.) do 19,8 mln zł w 2015 r., sukcesywny wzrost prognozowanego wyniku finansowego netto z 1,8 mln zł w 2007 r. (1,1 mln zł w 2006 r.) do 12,2 mln zł w 2015 r.
Analitycy zwracają uwagę na liczne przewagi konkurencyjne K2 Internet S.A. Do najważniejszych zostały zaliczone: sprawdzony model biznesowy, opierający się na wieloletnich doświadczeniach i sprawdzonych w praktyce rozwiązaniach, multidyscyplinarny zespół specjalistów, komplementarność usług z zakresu e-marketingu i technologii, portfel perspektywicznych klientów oraz duży potencjał rynku.