Aktualności

08.04.2008

K2 Internet S.A. publikuje cenę sprzedaży akcji.

W dniu 4 kwietnia 2008 roku został zakończony proces book-buildingu w ramach oferty publicznej akcji K2 Internet S.A. – czołowej polskiej spółki marketingowo- technologicznej. Cenę emisyjną akcji Spółki ustalono na 25 zł za akcję.

Prospekt emisyjny K2 Internet S.A. został opublikowany 25 marca br. Zapisy dla Inwestorów rozpoczynają się 9 kwietnia i potrwają do 11 kwietnia. Dzięki emisji nowych akcji K2 Internet S.A. pozyska z giełdy do 8,25 mln zł.

- „Wycena akcji uzyskana w trakcie book-buildingu daje duże pole do tworzenia wartości dla akcjonariuszy spółki, do grona których dołączy wkrótce liczna grupa inwestorów będących klientami czołowych OFE i TFI, które aktywnie brały udział w budowie księgi popytu. Cena emisyjna na poziomie 25 zł za akcję umożliwi realizację celów strategicznych zawartych w prospekcie”- mówi Janusz Żebrowski, prezes Zarządu K2 Internet S.A.

Spółka oferuje do objęcia 330.000 akcji serii H nowej emisji, a ponadto akcjonariusze zaoferowali do sprzedaży 420.000 akcji serii A, B, C, D, E i F. Oferującym akcje K2 Internet S.A. jest Dom Maklerski PENTRATOR S.A.
Pozyskany kapitał z emisji nowych akcji pozwoli na budowę bardzo silnej i unikalnej w Polsce organizacji do realizacji dużych i innowacyjnych projektów interaktywnych w obszarze marketingu, sprzedaży oraz obsługi klientów. Szczegółowe informacje dotyczące emisji zawarte są w prospekcie emisyjnym K2 Internet S.A. dostępnym na stronie Spółki: http://www.k2.pl/.

W roku 2006 Spółka, jako jedyna w branży, otrzymała status „Microsoft Gold Certified Partner” jako wyraz oceny kompetencji i zrealizowanych wdrożeń. Współpraca z Microsoft, a także z RedDot (K2 Internet ma status Advanced Partner jednego z najlepszych dostawców systemów zarządzania treścią serwisów www) i innymi partnerami jest podstawą kompetencji technologicznych Spółki. Zrealizowane inwestycje we własne data center, partnerzy technologiczni oraz wykwalifikowany zespół pozwalają skutecznie konkurować w obszarach ważnych dla rozwoju Spółki nawet z wielokrotnie większymi firmami IT.
Na działalność K2 Internet S.A. składają się dwa obszary kompetencyjne:

• e- marketing - kompleksowa obsługa w zakresie marketingu w nowych mediach, w tym dedykowane rozwiązania informatyczne, które w oparciu o technologie firmy Microsoft oraz posiadaną infrastrukturę pozwalają na realizację krytycznych biznesowo projektów w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta on-line.
• nowe media – ACR S.A., należący do grupy K2 Internet S.A., to niezależny dom mediowy wyspecjalizowany w mediach interaktywnych.

Rynek Polski, na którym działa K2 Internet S.A., znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Taki stan rzeczy potrwa w ocenie Spółki jeszcze co najmniej kilka lat, tym bardziej, iż rynek ciągle znajduje się w początkowej fazie dojrzewania – przed fazą konsolidacji. Przykładowo: wzrost rynku reklamy on- line, do którego zalicza się rynek usług interaktywnych, na którym działa Spółka, w zeszłym roku zanotował w Polsce wzrost o ponad 40% (szacunki K2), a w 2006 r. aż o 55%. Tendencje w Europie Zachodniej i USA wskazują, że trend wzrostowy utrzyma się, a nowe media coraz bardziej będą zastępować tradycyjne.
Do głównych udziałowców K2 Internet S.A. należą założyciele firmy oraz fundusz venture capital bmp AG. Po pierwszych sześciu miesiącach 2007 r. przychody Spółki osiągnęły blisko 11 mln zł (wzrost o 69% rok do roku), natomiast zysk netto 0,7 mln zł (wzrost o 6%). Obecnie w Grupie K2 zatrudnienie pracowników i współpracowników sięga ponad 150 osób. Obok członków Zarządu do akcjonariuszy K2 Internet S.A. należą również pracownicy, gdyż to właśnie oni decydują o obliczu firmy.