Aktualności

05.06.2014

K2 laureatem Złotej Strony Emitenta

Strona inwestorska K2 otrzymała nagrodę w konkursie „Złota Strona Emitenta” w kategorii: Spółki giełdowe notowane na GPW nie należące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, pokonując tym samym ponad 200 innych spółek z tej grupy. Wyróżniono nas w szczególności za intuicyjność, ergonomię, zgodność z regułami nawigacji, poprawność zastosowanych technologii, jak również kanały rss oraz szatę graficzną strony www. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Jego celem jest wyłonienie najlepszej strony internetowej spółki giełdowej.

Podobnie jak w latach ubiegłych w konkursie zostały przeanalizowane strony internetowe wszystkich spółek notowanych na GPW.
W I etapie strony www zostały sprawdzone według kryteriów, które pozwoliły na ocenę jakości komunikacji z inwestorem za pośrednictwem internetu, zawartości informacyjnej oraz użyteczności serwisu. W II etapie, witryny poddano ocenie Jury, składającego się ze specjalistów w dziewięciu dziedzinach. Głównymi kryteriami oceny były: jasność komunikatu, zawartość informacyjna, komunikacja z inwestorem, innowacyjność komunikacji, intuicyjność, ergonomia, zgodność z regułami nawigacji, poprawność zastosowanych technologii, estetyka strony, opinia inwestorów indywidualnych, opinia inwestorów instytucjonalnych oraz opinia inwestora zagranicznego.

W III etapie konkursu Kapituła Konkursu spośród 15 nominowanych stron internetowych wyłoniła 5 laureatów w następujących kategoriach: Spółki należące do indeksów WIG20 i mWIG40, Spółki giełdowe należące do indeksu sWIG80, Spółki giełdowe notowane na GPW nie należące do indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, Spółki giełdowe notowane na rynku alternatywnym NewConnect oraz spółki zagraniczne notowane na GPW, w tym na rynku NewConnect.