Aktualności

24.08.2009

K2 rozpoczyna współpracę z Pekao S.A.

W ramach wygranego przetargu K2 rozpoczyna współpracę z Bankiem Pekao S.A. w kierunku rewitalizacji i optymalizacji obsługi internetowych serwisów transakcyjnych Pekao24 i Pekao24Makler.

Zakres projektu obejmuje odświeżenie szaty graficznej, optymalizację architektury dostępnych funkcji oraz stworzenie wersji mobilnych obu serwisów, przeznaczonych dla użytkowników urządzeń przenośnych, takich jak palmptopy czy telefony komórkowe. Nowy portal transakcyjny będzie budowany
w oparciu o szereg badań rynkowych, wywiady z użytkownikami systemów transakcyjnych oraz wyniki badań eyetrackingowych.

Decyzja o wprowadzeniu zmian jest podyktowana przede wszystkim chęcią podniesienia wygody korzystania z serwisu oraz  koniecznością dostosowania usługi Pekao24 i  Pekao24Makler do ciągle rosnących oczekiwań naszych obecnych i przyszłych klientów.  Chcemy także położyć większy nacisk na dwukierunkową, aktywną komunikację z klientem oraz w szerszym zakresie  wykorzystać kanały bezpośrednie do wsparcia sprzedaży naszych produktów – mówi Rafał Witczak, Dyrektor w Departamencie Bankowości Elektronicznej, odpowiedzialny za rozwój bankowości elektronicznej dla klientów detalicznych.

Pekao24 to system internetowej bankowości Banku Pekao SA dedykowany dla klientów indywidualnych. Aktualnie korzysta z niego prawie 1,3 mln klientów Banku i liczba ta stale rośnie. Obok podstawowych operacji bankowych usługa umożliwia obsługę funduszy inwestycyjnych oraz dostęp do rachunków brokerskich i inwestycji w produkty rynku kapitałowego za pośrednictwem zintegrowanego systemu Pekao24Makler. Ponadto system pozwala na składanie wniosków o produkty bankowe m.in. pożyczki lub karty kredytowe, a także na realizację bezpiecznych płatności internetowych za zakupy w Internecie bezpośrednio z rachunku bankowego, doładowanie telefonów komórkowych czy otrzymywanie faktur i rachunków od wierzycieli drogą elektroniczną i regulowanie ich w prosty i szybki sposób (EBPP). 
Codziennie z usługi Pekao24 korzysta ponad 250 tys. klientów Banku Pekao SA, którzy realizują blisko 190 tys. operacji.