Aktualności

01.02.2008

KNF zatwierdziła prospekt emisyjny K2.

31 stycznia 2008 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny K2 Internet S.A., czołowej polskiej Spółki marketingowo- technologicznej. Oferującym akcje K2 Internet S.A., w przypadku realizacji oferty publicznej, będzie Dom Maklerski PENETRATOR S.A.

„Cieszymy się z faktu, że prospekt K2 Internet S.A. został zaaprobowany przez Komisję. W momencie jego udostępnienia do publicznej wiadomości, przybliżymy inwestorom naszą strategię oraz szczegółowe plany emisyjne. Ogólnie rzecz biorąc środki z emisji mają umożliwić dalszy rozwój firmy. Szczególnie w kierunku złożonych projektów interaktywnych w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klientów.” mówi Janusz Żebrowski, prezes Zarządu K2 Internet S.A.
Oferta będzie realizowana w przypadku stabilizacji sytuacji giełdowej oraz  bardziej satysfakcjonujących dla Spółki warunków rynkowych.

K2 Internet S.A. należy do grona czołowych spółek marketingowo- technologicznych, dostarczających innowacyjne rozwiązania w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi Klienta, oraz reklamy on-line w Polsce. Spółka jest innowacyjną firmą marketingowo - technologiczną, która przez 10 lat obecności na rynku e-marketingu osiągnęła pierwszą pozycję w branży w naszym kraju, odpowiadając za obecność w internecie czołowych polskich i międzynarodowych marek, takich jak: Ikea, Coca-Cola, Nokia, Volvo, Koło, Agora i Play. K2 Internet S.A. jest laureatem wielu prestiżowych nagród, które od lat otrzymuje za realizację projektów interaktywnych dla swoich klientów, m.in. Złote Orły, Golden Drum Awards, Cresta Awards. Przyznane wyróżnienia to efekt strategii Spółki, zakładającej budowanie długotrwałych relacji pomiędzy markami, a ich klientami. W 2003 r. K2 Internet w rankingu Media i Marketing Polska została uznana za najbardziej kreatywną agencję interaktywną w Polsce, a w  roku 2006 przez Impactora – za najbardziej podziwianą agencję interaktywną w Polsce.

W 2006 r. spółka, jako jedyna w branży, otrzymała status „Microsoft Gold Certified Partner” jako wyraz oceny kompetencji i zrealizowanych wdrożeń. Współpraca z Microsoft, a także z RedDot (K2 Internet ma status Advanced Partner jednego z najlepszych dostawców systemów zarządzania treścią serwisów WWW) i innymi partnerami jest podstawą kompetencji technologicznych Spółki. Zrealizowane inwestycje we własne data center, partnerzy technologiczni oraz wykwalifikowany zespół pozwalają skutecznie konkurować w obszarach ważnych dla rozwoju Spółki nawet z wielokrotnie większymi firmami IT. Na działalność K2 Internet S.A. składają się dwa obszary kompetencyjne:

  • e-marketing - kompleksowa obsługa w zakresie marketingu w nowych mediach, w tym dedykowane rozwiązania informatyczne, które w oparciu o technologie firmy Microsoft oraz posiadaną infrastrukturę pozwalają na realizację krytycznych biznesowo projektów w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta on-line; 
  • nowe media – ACR S.A., należący do grupy K2 Internet S.A. - to niezależny dom mediowy wyspecjalizowany w mediach interaktywnych.

Rynek Polski, na którym działa K2 Internet S.A., znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Taki stan rzeczy potrwa jeszcze co najmniej kilka lat, tym bardziej, iż rynek ciągle znajduje się w początkowej fazie dojrzewania  -przed fazą konsolidacji. Przykładowo: szacunkowy wzrost rynku reklamy on-line, do którego zalicza się rynek usług interaktywnych, na którym działa Spółka, w zeszłym roku zanotował w Polsce wzrost o 39%, a w 2006 r. aż o 55%. Tendencje w Europie Zachodniej i USA wskazują, że trend wzrostowy będzie się utrzymywał, a nowe media coraz bardziej będą zastępować tradycyjne.

Do głównych udziałowców K2 Internet S.A. należą założyciele firmy oraz fundusz venture capital bmp AG. W 2006 r. skonsolidowane przychody Spółki osiągnęły 15,3 mln zł, natomiast zysk netto 1,1 mln zł. Wyniki finansowe pierwszego półrocza 2007 r., w trakcie którego skonsolidowane przychody ze sprzedaży wzrosły o 69%, do poziomu 10,9 mln zł, potwierdzają bardzo dynamiczny rozwój Grupy K2. Obecnie w Grupie K2 zatrudnienie pracowników i współpracowników sięga ponad 100 osób. Obok członków Zarządu do akcjonariuszy K2 Internet S.A. należą również kluczowi pracownicy, gdyż to właśnie oni decydują o obliczu firmy.