Aktualności

13.11.2009

Komentarz spółki do sprawozdania finansowego za 3Q 2009 r.

Komentarza udziela Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet S.A.:

Grupa K2 w trzecim kwartale bieżącego roku, na poziomie wyniku netto, odnotowała lepsze wyniki niż w roku ubiegłym. Strata netto za 3 miesiące zakończone 30 września wyniosła  463 tys zł (w porównaniu do 919 tys straty w analogicznym okresie roku ubiegłego). Przychody w trzecim kwartale wyniosły 10.121 tys zł (wzrost o 5% z poziomu 9.652 w roku 2008). Narastająco Grupa K2, po 9 miesiącach bieżącego roku zanotowała wynik EBITDA w wysokości -694 tys. PLN (664 tys. PLN w analogicznym okresie 2008r.) oraz stratę netto w wysokości 1.409 tys (w porównaniu do straty 207 tys za 9 m 2008r). Przychody za 3 kwartały br. wzrosły, w porównaniu do 3 kwartałów 2008r.  o 10 % do kwoty 28.158 tys zł.

Gorsze niż w roku ubiegłym wyniki są skutkiem trudniejszych warunków zewnętrznych, przy czym w trzecim kwartale br. odnotowaliśmy wyraźne oznaki poprawy sytuacji co przełożyło się na wzrost zamówień. W trakcie ostatnich 2 kwartałów podjęliśmy liczne działania, których celem była racjonalizacja kosztów. Niemniej żadne z tych działań nie miały negatywnych skutków dla naszego zespołu i zdolności do realizacji usług. W bieżącym roku zakończymy także wszystkie istotne inwestycje, których realizacja możliwa była dzięki środkom pozyskanym z oferty publicznej. Dzięki temu oraz inwestycji w Brainshop U-boot jesteśmy w unikalnej sytuacji pozwalającej nam w pełni skorzystać z poprawy popytu na usługi związane z marketingiem, reklamą oraz budową rozwiązań wykorzystujących Internet do sprzedaży i obsługi klienta . Pozwala nam to z optymizmem patrzeć na wyniki ostatniego kwartału i perspektywy całego roku 2010.