Aktualności

30.11.2009

Lach, Przedsiębiorcą Roku 2009 w kategorii Usługi.

Michał Lach, jest twórcą i przewodniczącym Rady Nadzorczej K2 Internet S.A., jednej z czołowych agencji e-marketingu notowanej na GPW, świadczącej profesjonalne usługi w zakresie marketingu interaktywnego oraz nowych technologii. Jako jeden z pionierów e-marketingu w Polsce aktywnie współtworzy strategię K2 Internet S.A. i wspiera rozwój Nowych obszarów działalności spółki.

Jury uzasadnia swoją decyzję w następujący sposób:
„Nagroda w kategorii Usługi została przyznana za stworzenie agencji interaktywnej, będącej dziś liderem rynku i w twórczy sposób wykorzystującej Internet i nowe media w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta. Za wspieranie innowacyjnych start-upów i za konsekwentne łączenie etyki z biznesem.”

Ernst & Young Przedsiębiorca Roku to jedyna tej skali (ponad 10 000 kandydatów), międzynarodowa inicjatywa promująca najlepszych na świecie przedsiębiorców. Konkurs jest organizowany od 1986 roku. Uczestniczy w nim ponad 50 państw. W Ameryce - gdzie narodziła się idea konkursu - program ten określany jest mianem biznesowych Oskarów. W Polsce konkurs organizowany jest już po raz siódmy.

Ernst & Young Przedsiębiorca Roku jest konkursem osobowości, a nie firm. Jury podejmuje decyzję o wyborze najlepszego przedsiębiorcy w oparciu o takie kryteria, jak przedsiębiorczość, działalność międzynarodowa, innowacyjność, relacje z pracownikami i najbliższym otoczeniem oraz wyniki finansowe. Analizując wszystkie dane, informacje i liczby, członkowie jury nie tracą z oczu człowieka, dążą do poznania jego osobowości.