Aktualności

16.05.2011

Mocny początek roku dla K2.

Grupa K2 Internet S.A. utrzymała w pierwszym kwartale 2011 r. szybkie tempo wzrostu i poprawy rentowności. K2 Internet S.A. uzyskała w okresie 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2011 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 15.148 tys. PLN, wzrosły one w stosunku do okresu 3 miesięcy zakończonych 31 marca 2010 r. o 20%. Wartość EBITDA wyniosła w pierwszym kwartale 2011 1.933 tys. PLN co stanowi wzrost o 257% w porównaniu do analogicznego okresu roku 2010. Wartość EBIT i zysku netto wyniosły odpowiednio: 1.581 tys. PLN i 1.187 tys. PLN co stanowi wzrost o odpowiednio: 968% oraz 578% w porównaniu do pierwszego kwartału 2010 r.

Suma bilansowa na dzień 31 marca 2011 roku zamknęła się kwotą 28.911 tys. zł. Saldo należności krótkoterminowych, udzielonych pożyczek oraz gotówki vs. zobowiązania bieżące wzrosło z poziomu 12.012 tys. PLN na koniec roku 2010 do 13.274 tys. PLN na koniec marca 2011 r.

Obserwujemy stale rosnący popyt na nasze usługi, co jest skutkiem poprawy warunków ekonomicznych i procesu przenoszenia aktywności marketingowych i reklamowych z mediów tradycyjnych do internetu. Korzystna sytuacja rynkowa połączona z efektami realizowanych wcześniej inwestycji w poszerzenie naszej oferty usług, pozwalają nam nie tylko utrzymać szybkie tempo wzrostu ale także poprawiać marże – mówi Janusz Żebrowski Prezes Zarządu K2 Internet S.A. W ostatnim czasie Spółka informowała o podpisaniu nowych znaczących umów z PKO BP S.A. i PZU S.A. (przedłużenie umowy). Dodatkowo, w pierwszych miesiącach bieżącego roku rozpoczęto współpracę m.in. z ENERGA S.A. oraz Krajową Izbą Gospodarczą, a co jest równie istotne, kontynuowano współpracę ze wszystkimi pozostałymi ważnymi klientami.

Wszystkie nasze jednostki operacyjne, poza spółką Brainshop U-Boot (realizuje tradycyjne usługi reklamowe), zrealizowały lub przekroczyły cele finansowe zakładane na pierwsze 3 miesiące, co zwiększa prawdopodobieństwo uzyskania oczekiwanych wyników w skali całego roku. - dodaje Janusz Żebrowski.

W bieżącym miesiącu utworzona została spółka Audioteka S.A., w której K2 posiadać będzie 50% akcji. Spółka ta docelowo stanie się właścicielem platformy Audioteka.pl a jej utworzenie związane jest z planowaną emisją dla inwestorów prywatnych i późniejszym debiutem akcji na NC.