Aktualności

02.03.2009

Najlepszy kwartał w historii K2.

K2 Internet S.A., notowana na giełdzie firma działająca w obszarze internetowego marketingu, osiągnęła w czwartym kwartale 2008 r. rekordowe wyniki finansowe. Skonsolidowana sprzedaż sięgnęła 14.788 tys. zł co oznacza wzrost o 72% w porównaniu do tego samego okresu roku 2007. Zysk ze sprzedaży zwiększył się do 3.250 tys. zł (702 tys. w czwartym kwartale 2007r.), a zysk netto do 2.534 tys. (490 tys. w 4 kwartale 2007r.).

Na tak dobre wyniki wpływ miało zakończenie wielu projektów lub faz dłużej realizowanych prac dla długoletnich klientów jak Coca –Cola, Volvo, NOKIA, Getin Bank czy Sanofi Aventis. Ubiegły rok był bardzo udany pod kątem skuteczności pozyskania nowych klientów. Jedynie w ostatnim kwartale ubiegłego roku udało się zrealizować istotne wartościowo zlecenia dla takich klientów jak KFC, Bank Ochrony Środowiska,  Open Finance i Raiffeisen Bank.  Wszystkie funkcjonujące w ramach grupy jednostki biznesowe osiągnęły pozytywne wyniki finansowe, realizując lub przekraczając zakładane plany. Szczególnie szybko rozwijał się internetowy dom mediowy (ACR S.A.) oraz dział outsourcingu, który pozyskał wielu znaczących klientów spoza Grupy K2, takich jak np. Travelplanet.

Bardzo dobre wyniki ostatniego kwartału spowodowały, że Grupa K2 zakończyła cały rok ze sprzedażą w wysokości 40.450 tys. (dane roczne przed badaniem biegłego) co stanowi wzrost o 56% w porównaniu do roku 2007.  EBITDA sięgnęła kwoty blisko 5 mln zł (wzrost o 47% w porównaniu do roku 2007) a zysk netto wyniósł 2.327 tys. zł (wzrost o  41% w porównaniu do 12 miesięcy zakończonych 31 grudnia 2007).

Jesteśmy więcej niż zadowoleni z osiągniętych w zeszłym roku wyników. Cieszy zrównoważony wzrost wszystkich naszych biznesów a także to, że akumulacja wiedzy i doświadczenia przekłada się na konkretne efekty finansowe. Jesteśmy względnie optymistyczni jeśli chodzi o perspektywy bieżącego roku.  Spodziewane pogorszenie koniunktury może mieć jednak oczywiście negatywny wpływ na naszą działalność. Niemniej, wstępne wyniki rozmów z naszymi klientami wskazują, że Internet jako medium komunikacji reklamowej może relatywnie najmniej ucierpieć w sytuacji ograniczenia budżetów marketingowych.  Ubiegły rok upłynął pod kątem przyspieszenia inwestycji co było efektem pozyskania środków z oferty publicznej oraz szybkiego wzrostu zatrudnienia. Zmiana warunków ekonomicznych każe nam przyjąć bardziej zachowawczą politykę inwestycyjną w bieżącym roku. Podobnie, planujemy stabilizację zatrudnienia. Płynne środki jakimi dysponujemy (saldo gotówki i bieżących należności i zobowiązań zamyka się kwotą  blisko 10 mln zł) dają nam komfort spokojnego reagowania na zmiany sytuacji rynkowej – komentuje Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet S.A.