Aktualności

08.08.2012

Oferta sprzedaży akcji K2 Internet S.A. zakończona sukcesem.

W dniu wczorajszym zakończona została oferta sprzedaży akcji Spółki K2 Internet S.A., w wyniku czego pozyskano kwotę blisko 6 mln zł. Inwestorzy objęli 459.032 warrantów subskrypcyjnych serii A w ilości 459.032, w następstwie czego nastąpiło objęcie 459.032 akcji serii I po ustalonej cenie 12,50 zł za jedną akcję. W wyniku powyższej emisji liczba wyemitowanych akcji Spółki wzrośnie z 2.026.000 do 2.485.032,00, analogicznie wzrośniekapitał akcyjny (wartość nominalna jednej akcji wynosi 1zł).

Pozyskane środki będą wykorzystane przede wszystkim w celu szybkiej komercjalizacji projektu chmury obliczeniowej Oktawave, uruchomionego dla użytkowników w wersji testowej w maju bieżącego roku oraz realizacji innych planowanych zamierzeń inwestycyjnych spółki.

„Biorąc pod uwagę bardzo trudne warunki rynkowe jestem zadowolony z tego jak zakończyła się emisja. Uzyskaliśmy cenę bliską ceny rynkowej, a z propozycji objęcia akcji skorzystali w przeważającej większości obecni akcjonariusze - najwięksi inwestorzy instytucjonalni i prywatni. Pozyskane środki są wystarczające do realizacji naszych zamierzeń inwestycyjnych, a dodatkowo dają bezpieczeństwo finansowe, które pozwala nam spokojnie planować rozwój firmy w perspektywie kilku najbliższych lat.” – komentuje Janusz Żebrowski, Prezes Zarządu K2 Internet S.A.