Aktualności

02.09.2013

Podsumowanie I półrocza w Grupie K2

Grupa K2 Internet S.A. uzyskała w pierwszych 6 miesiącach 2013 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży produktów i usług w wysokości 24.387 tys. PLN i tym samym zanotowała spadek o 17% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Wynik EBITDA zamknął się kwotą -300 tys. PLN, co stanowi spadek o 73% w porównaniu z pierwszym półroczem roku 2012.

Wartość EBIT i wyniku netto Grupy wyniosły odpowiednio: -2.100 tys. PLN i -1.665 tys. PLN. W pierwszych 6 miesiącach 2012 wynosiły one odpowiednio: 1.335 tys. PLN i 1.163 tys. PLN.

W okresie pierwszych 6 miesięcy bieżącego roku udało się zakończyć, zapoczątkowane jeszcze w ubiegłym roku, zmiany w wewnętrznej organizacji Grupy K2. Zwieńczeniem tych zmian było pojawienie się na rynku nowej marki K2 Media, w ramach której oferowane są wszechstronne usługi związane z planowaniem i zakupem mediów w internecie, ze szczególnym naciskiem na rozwiązania efektywnościowe (w tym SEM/SEO,
RTB), kampanie VIDEO i social media. Dodatkowo kontynuowano inwestycje w nowe produkty i usługi, w obszarze mediowym, które będą oferowane mniejszym i średnim klientom pod marką system3.

Uwzględniwszy powyższe zmiany oraz realizowane w sposób ciągły działania mające zwiększyć efektywność funkcjonowania poszczególnych biznesów, Grupa osiągnęła docelową strukturę i w okresie najbliższych miesięcy większość działań podporządkowana będzie priorytetowi pozyskiwania nowych i umocnienia relacji z obecnymi klientami Grupy K2. Biorąc pod uwagę poprawę warunków ekonomicznych, widoczną w wyprzedzających wskaźnikach koniunktury gospodarczej, spodziewamy się, że Grupa w kolejnych kwartałach powróci na ścieżkę wzrostu sprzedaży oraz stopniowej poprawy rentowności w podstawowym obszarze działalności. Zważywszy na naszą skalę, wszechstronność i pozycję rynkową uważamy, że jesteśmy idealnie spozycjonowani, by mocno skorzystać na spodziewanej fali mocniejszych inwestycji w obecność on-line ze strony polskich przedsiębiorstw.

Także nasze nowe przedsięwzięcia rozwijają się zgodnie z założeniami. Audioteka kontynuuje swój rozwój w Polsce i w Czechach zwiększając dynamicznie liczbę sprzedawanych książek i liczbę aktywnych
klientów. W pierwszym półroczu 2013 roku Audioteka wystartowała jako usługa sprzedaży audiobooków w Hiszpanii i Francji (tak poprzez www jak i kanały mobilne). Spodziewamy się, że na koniec roku będzie obecna także na kilku kolejnych rynkach europejskich, w tym na tak dużych jak rynki Niemiec i Skandynawii. Wyniki Audioteki pozytywnie wpłynęły na poziom skonsolidowanego zysku Grupy po pierwszych 6 miesiącach zakończonych 30 czerwca, niemniej spodziewamy się, że wpływ na wyniki całego roku będzie znacząco bardziej korzystny.

Usługa chmury obliczeniowej w modelu IaaS ("Infrastracture as a Service") oferowana przez K2 pod marką Oktawave ma za sobą najbardziej aktywne 6 miesięcy w swojej historii. Na koniec czerwca obsługiwanych było już ponad 200 klientów, wśród których liczbowo dominują firmy średnie i mniejsze, ale zauważalny jest wzrost zainteresowania większych przedsiębiorstw, szczególnie tych, których modele biznesowe mocno oparte są o wykorzystanie internetu. Wraz z intensywnymi działaniami marketingowymi i edukacyjnymi nie ustaje rozwój techniczny Oktawave – dodawane są nowe funkcjonalności i rozwiązania, w tym takie, które bezpośrednio adresują potrzeby zgłaszane przez użytkowników. Jako najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązanie IaaS na polskim rynku Oktawave, mimo że obecne na rynku realnie od kilku miesięcy, zdążyło zdobyć już klika znaczących nagród i wyróżnień doceniających innowacyjność i jakość oferowanych usług. W ostatnim czasie zostało docenione na arenie międzynarodowej, kwalifikując się do finału konkursu European Business Awards 2013, a także Webit Startup Challenge 2013.

Mimo, że Oktawave zwiększa z miesiąca na miesiąc dynamicznie przychody to jednostkowo najmocniej obciąży wyniki Grupy K2 Internet SA w bieżącym roku. Skala i potencjał przedsięwzięcia pozwala niemniej ostrożnie zakładać, że przyszły pozytywny wpływ na wyniki grupy będzie bardzo znaczący.