Aktualności

09.08.2012

TNS Polska potwierdza wysoką efektywność działań.

Na zlecenie K2, właściciela marki Ambasada Trendów, TNS Polska zrealizował w lipcu br. badanie "Efektywność kampanii rekomendacji” na przykładzie kampanii prowadzonej dla Bulionetki Domowej Knorr, która zaangażowała 2500 Ambasadorek, zrekrutowanych przez Ambasadę Trendów.

Badanie "Efektywność kampanii rekomendacji“ prowadzone przez TNS Polska zrealizowano na reprezentatywnej próbie 1904 Liderek Opinii w wieku 25 lat i starszych oraz wśród 460 osób biorących udział w kampanii w sposób zapośredniczony przez Liderów Opinii. Badanie zostało przeprowadzone przy wykorzystaniu techniki internetowej ankiety do samodzielnego wypełnienia.

Badanie TNS potwierdziło bardzo wysoki poziom zaangażowania Liderek Opinii
w kampanii  przejawiający się m.in.: wysokim poziomem wiedzy na temat promowanych produktów, aktywnością w ramach podejmowanych działań, ogólnym entuzjazmem w stosunku do całej kampanii. Wyniki potwierdzają skuteczność prowadzonych przez K2 działań i świadczą o „jakościowej wyjątkowości” Liderów Opinii zarejestrowanych w Ambasadzie Trendów K2. Dowodzą, że przyjęta przez Ambasadę Trendów strategia zakładająca jakościowe podejście do marketingu rekomendacji spełniła swoje założenia.

Wyniki badania potwierdzają również założenie, że promocja produktu odbywająca się drogą rekomendacji jest bardziej wiarygodna i zachęca do sięgnięcia po produkt. Odpowiednie przygotowanie materiałów do kampanii przez zespół Ambasady Trendów zwiększyło poziom rozpoznawalności produktu, wiarygodność przekazywanych treści, a co najważniejsze motywację do  wypróbowania produktu i dalszego korzystania z niego.

W swoich działaniach Ambasada Trendów stawia na jakość działań prowadzonych z produktem i odpowiednio opracowane informacje dotyczące produktu tzw. „reason to talk“. Dla uzyskania dobrych wyników nie ma znaczenia duża liczba osób zarejestrowanych w bazie, liczy się przede wszystkim jakość działań prowadzonych przez samych Ambasadorów.

Ambasada Trendów skupia się na realizacji kampanii typu trial&seeding oraz prowadzeniu badań konsumenckich. Metodyka badawcza K2 pozwala dostarczać Klientom konkretnych danych dotyczących efektywności kampanii, w tym jej dokładnego zasięgu, trialu produktu oraz danych typu consumer voice. Liderzy Opinii zarejestrowani w Ambasadzie Trendów mogą wziąć udział w kampanii po uprzedniej rejestracji na stronie www.ambasadatrendow.pl, pozytywnej weryfikacji zgłoszenia i zakwalifikowaniu się do danej kampanii.