Aktualności

03.04.2008

Wyznaczono przedział cenowy dla akcji K2 Internet.

Maksymalna cena Akcji Oferowanych wynosi 35 zł za sztukę. Ostateczna cena Akcji Oferowanych zostanie ustalona po przeprowadzeniu procesu book-building i przekazana do wiadomości publicznej. Przedział cenowy, w jakim przyjmowane będą Deklaracje Nabycia w book-building wynosi od 25 do 35 zł za akcję.

Spółka planuje zaoferować do objęcia do 330.000 akcji serii H nowej emisji, a ponadto  do sprzedaży zostanie zaoferowana określona w prospekcie liczba akcji serii A, B, C, D, E i F należących do obecnych właścicieli. Ostateczna cena akcji będzie znana do 9 kwietnia 2007 r. Oferującym akcje K2 Internet S.A. jest Dom Maklerski Penetrator S.A. Zakończenie przyjmowania zapisów zaplanowano na 11 kwietnia 2008 r.

- „Pozyskane środki chcemy przeznaczyć na budowę unikalnej organizacji  do realizacji dużych i innowacyjnych projektów interaktywnych w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klientów. W miarę pojawiających się okazji będziemy również zmierzać w kierunku konsolidacji polskiego rynku e-marketingu” - mówi Janusz Żebrowski, prezes Zarządu K2 Internet S.A.

K2 Internet S.A. należy do grona czołowych Spółek dostarczających innowacyjne rozwiązania w zakresie marketingu, sprzedaży i obsługi Klienta, oraz reklamy on-line. Spółka jest innowacyjną firmą marketingowo-technologiczną, która przez 10 lat obecności na rynku e-marketingu osiągnęła pierwszą pozycję w branży w naszym kraju, odpowiadając za obecność w sieci Internet czołowych polskich i międzynarodowych marek, takich jak: Ikea, Coca-Cola, Nokia, Volvo, Koło, Agora, Hoopla.pl czy Play. K2 Internet jest laureatem wielu prestiżowych nagród, które od lat otrzymuje za realizację projektów interaktywnych dla swoich klientów, m.in. Złote Orły, Golden Drum Awards, Cresta Awards. Przyznane wyróżnienia to efekt strategii Spółki, zakładającej budowanie długotrwałych relacji pomiędzy markami, a ich klientami.

W roku 2006 Spółka, jako jedyna w branży, otrzymała status „Microsoft Gold Certified Partner” jako wyraz oceny kompetencji i zrealizowanych wdrożeń. Współpraca z Microsoft, a także z RedDot (K2 Internet ma status Advanced Partner jednego z najlepszych dostawców systemów zarządzania treścią serwisów www) i innymi partnerami jest podstawą kompetencji technologicznych Spółki. Zrealizowane inwestycje we własne data center, partnerzy technologiczni oraz wykwalifikowany zespół pozwalają skutecznie konkurować w obszarach ważnych dla rozwoju Spółki nawet z wielokrotnie większymi firmami IT. Na działalność K2 Internet S.A. składają się dwa obszary kompetencyjne: 

  • e-marketing - kompleksowa obsługa w zakresie marketingu w nowych mediach, w tym dedykowane rozwiązania informatyczne, które w oparciu o technologie firmy Microsoft oraz posiadaną infrastrukturę pozwalają na realizację krytycznych biznesowo projektów w obszarze marketingu, sprzedaży i obsługi klienta on-line. 
  • nowe media – ACR S.A., należący do grupy K2 Internet S.A., to niezależny dom mediowy wyspecjalizowany w mediach interaktywnych.

Rynek Polski, na którym działa K2 Internet S.A., znajduje się w fazie dynamicznego wzrostu. Taki stan rzeczy potrwa jeszcze co najmniej kilka lat, tym bardziej, iż rynek ciągle znajduje się w początkowej fazie dojrzewania – przed fazą konsolidacji. Przykładowo: wzrost rynku reklamy on-line, do którego zalicza się rynek usług interaktywnych, na którym działa Spółka, w zeszłym roku zanotował w Polsce wzrost o ponad 40% (szacunki K2), a w 2006 r. aż o 55%. Tendencje w Europie Zachodniej i USA wskazują, że trend wzrostowy utrzyma się, a nowe media coraz bardziej będą zastępować tradycyjne.

Do głównych udziałowców K2 Internet S.A. należą założyciele firmy oraz fundusz venture capital bmp AG. Po pierwszych sześciu miesiącach 2007 r. przychody Spółki osiągnęły blisko 11 mln zł (wzrost o 69% rok do roku), natomiast zysk netto 0,7 mln zł (wzrost o 6%). Obecnie w Grupie K2 zatrudnienie pracowników i współpracowników sięga ponad 150 osób. Obok członków Zarządu do akcjonariuszy K2 Internet S.A. należą również pracownicy, gdyż to właśnie oni decydują o obliczu firmy.