Walne zgromadzenie

17 czerwca 2014 r. | godz. 11:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A.

  • Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia 2.485.032
  • Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia 2.485.032

Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki za 2013 r.
oraz opinie i raporty biegłego z tych sprawozdań dostępne są na
http://www.k2.pl/inwestorzy/raporty/okresowe.html w zakładce „2013” „Roczne”.

Regulamin Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. dostępny jest na
http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/dokumenty_korporacyjne.html.

26 czerwca 2013 r. | godz. 11:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A.

  • Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia 2.485.032
  • Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia 2.485.032

Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki za 2012 r. oraz opinie i raporty biegłego z tych sprawozdań dostępne są na
http://www.k2.pl/inwestorzy/raporty/okresowe.html  w zakładce „2012” „Roczne”.
Regulamin Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. dostępny jest na http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/dokumenty_korporacyjne.html.

19 kwietnia 2011 r. | godz. 11:00

Zwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A.

  • Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia 2.026.000
  • Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia 2.026.000

 

Sprawozdania jednostkowe i skonsolidowane Spółki za 2010 r. oraz opinie
i raporty biegłego z tych sprawozdań dostępne są na
http://www.k2.pl/inwestorzy/raporty/okresowe.html  w „raportach rocznych” zakładce „2011”
Regulamin Walnego Zgromadzenia K2 Internet S.A. dostępny jest na http://www.k2.pl/inwestorzy/spolka/dokumenty_korporacyjne.html

22 lutego 2011 r. | godz. 12.30

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie K2 Internet S.A.

  • Ogólna liczba akcji w Spółce w dniu ogłoszenia 2.026.000
  • Ogólna liczba głosów z tych akcji w dniu ogłoszenia 2.026.000