Infrastructure Engineer(-ka).

Miejsce pracy: Warszawa/zdalnie.

Jesteśmy zespołem pasjonatów i pasjonatek nowych technologii, którzy wspierają firmy i organizacje na drodze do cyfrowej transformacji. Łączy nas zapał, ambicja i zaangażowanie. Chętnie dzielimy się wiedzą i nawzajem wspieramy. Szanujemy swój indywidualizm i styl bycia. Dołącz do nas, aby rozwijać największą polską chmurę publiczną, która znalazła się w prestiżowym rankingu Deloitte Fast50.

Stanowisko.

Szukamy osoby, która dołączy do zespołu inżynierów infrastruktury Oktawave i będzie mieć realny wpływ na kształt naszych usług w najbliższej przyszłości.

Twoje zadania:

 • utrzymanie w działaniu platformy wirtualizacyjnej bazującej na rozwiązaniach VMware
 • wdrażanie nowych rozwiązań, również tych zaproponowanych przez Ciebie
 • administracja usługami i serwerami wspomagającymi pracę całej platformy
 • ścisła współpraca z innymi zespołami w ramach organizacji w zakresie trzeciej linii wsparcia

Oferujemy:

 • realny wpływ na kształt naszych usług
 • elastyczne godziny pracy
 • aktualny, stale zmieniany stos technologiczny
 • możliwość pracy w różnych konfiguracjach projektowych
 • możliwość pracy zdalnej w modelu hybrydowym
 • możliwość wyboru technologii projektowanych rozwiązań
 • atrakcyjne i motywujące wynagrodzenie
 • dostęp do szkoleń oraz certyfikatów technicznych
   

Benefity.

Przyjazna i kreatywna atmosfera
Elastyczne godziny pracy
Nadgodziny to wyjątki
Praca z domu, jeśli potrzebujesz
Duża organizacja, ale nie korpo
Praca ze znanymi markami
Wymiana wiedzy i budżet szkoleniowy
Biuro przyjazne psom i dzieciom
Prywatna opieka medyczna
Karta Multisport
Ubezpieczenie na życie
Ekstra urlop za staż

Nasze oczekiwania.

Rozumiemy, że zakres zagadnień współczesnej administracji systemami IT jest bardzo złożony, dlatego będziemy niezwykle zadowoleni, jeśli jako kandydat(-ka) posiadasz wiedzę w przynajmniej trzech z poniższych obszarów:

 • zarządzanie systemami operacyjnymi Linux, podstawowa znajomość systemów Windows oraz MS Active Directory
 • wiedza z zakresu wirtualizacji opartej o VMware vSphere 6.5
 • umiejętności z zakresu administracji sieci LAN/WAN, znajomość PVLAN, MLAG, BGP, MPLS, IPsec
 • umiejętności zarządzania systemami wysokodostępnego storage np. macierze blokowe, ceph, sieć FC
 • znajomość rozwiązań do automatyzacji takich jak Ansible, Salt, Terraform
 • znajomość technologii takich jak Redis, Cassandra, Storm, RabbitMQ, ElasticSearch, Openstack Swift
 • doświadczenie z systemami monitoringu typu Nagios, Zabbix, Grafana, LibreNMS
 • znajomość obsługi i wykonywania podstawowych operacji na bazach danych MySQL, PostgreSQL, MSSQL, MongoDB

Dodatkowo docenimy:

 • zarządzanie rozwiązaniami konteneryzacji Docker, Kubernetes
 • używanie Pythona, Basha, Perla lub Ruby’ego do automatyzowania codziennej pracy

Nasze wyobrażenia o idealnym(-ej) kandydacie(-tce):

 • czuje się dobrze w trzech lub więcej ww. obszarach
 • potrafi organizować własną pracę i bierze za nią odpowiedzialność
 • wykazuje gotowość do obsługiwania dyżurów alarmowych, tj. reagowania na nocne krytyczne incydenty w wewnętrznej infrastrukturze
 • dba o stabilność i ciągłość działania usług
 • ma rozwinięte umiejętności interpersonalne: potrafi komunikować się i współpracować z innymi zespołami
 • pomaga innym i chętnie dzieli się wiedzą
 • potrafi dokumentować postępy swojej pracy
 • ma silny, ale przyjazny i bezkonfliktowy charakter
 • wykazuje inicjatywę, kreatywność i pomysłowość

Dowiedz się więcej o Oktawave.