Innowacja dzięki startupom.

Rozwiązaliśmy problem globalnego koncernu FMCG, zaglądając w świat startupów.
Kobieta używająca komputera

Wyzwanie.

Jedna z największych firm FMCG na świecie zdiagnozowała istotny problem w obszarze zarządzania swoimi cyfrowymi zasobami (digital assets). Firma ta, która globalnie zatrudnia 95 000 ludzi, w skali roku przygotowuje setki kampanii reklamowych swoich marek. Każda z tych kampanii wymaga stworzenia wielu cyfrowych treści (zdjęć, filmów, animacji), w dodatku — w wielu wariantach. W efekcie w skali organizacji powstają miesięcznie setki tysięcy cyfrowych materiałów zróżnicowanych ze względu na markę, której dotyczą i region świata, w którym dany produkt jest promowany. Region świata wpływa nie tylko na język, ale także na prawa autorskie do powstałych cyfrowych treści i zakres informacji o produkcie, których oczekuje lokalne prawo — w tym na instrukcje użytkowania produktu.

Szefowie marek, przygotowując kampanie reklamowe swoich produktów, zlecają w agencjach reklamowych tworzenie treści cyfrowych, często dublując powstający kontent. Powodem jest trudność katalogowania treści rynkowych, rozpoznawania, co się w nich znajduje (w zdjęciach, w filmach video, w animacjach), szybkiego ich wyszukiwania i wykorzystywania w odniesieniu do regionów świata. Łatwiej jest zlecić zaprojektowanie treści cyfrowych do partnera zewnętrznego. W efekcie koszty powstawania materiałów cyfrowych znacząco rosły, jak również rosło uzależnienie od partnerów zewnętrznych, odpowiedzialnych za ich tworzenie. Dodatkowo, zdecydowana większość materiałów cyfrowych pozostawała na nośnikach danych partnerów, co uniemożliwiało ich katalogowanie w celu przestrzegania praw autorskich.

Rozwiązanie.

Dzięki zastosowaniu przez K2 Digital Ventures procesu Scouting and Proof of Concept rozwiązaliśmy wyzwanie klienta w taki sposób, że do jego wewnętrznych zasobów podłączyliśmy odpowiednio wybrane startupy, które umożliwiły rozpoznawanie zawartości treści cyfrowych, ich katalogowanie, automatyczne tagowanie w połączeniu z usuwaniem duplikatów i kontrolowaniem praw autorskich.

W procesie Scoutingu opisaliśmy dokładnie wyzwania klienta, a następnie przedstawiliśmy je globalnym startupom. W ten sposób zmapowaliśmy dla klienta globalnych innowatorów, którzy profesjonalnie zajmują się tematem treści cyfrowych. W efekcie wyłowiliśmy pięć startupów, które zostały wybrane do fazy Proof of Concept. Na tym etapie technologia i model biznesowy wybranych startupów zostały poddane testom w środowisku dużej organizacji. Obok technologii poddaliśmy symulacjom także model biznesowy startupów i jego wpływ na obecną sytuację kosztową tworzenia, indeksowania, katalogowania i udostępniania treści cyfrowych. Faza Proof of Concept dostarczyła więc następujących informacji:

  • Jak skuteczne są wybrane startupy (procentowa skuteczność w rozpoznawaniu zdjęć, materiałów video i animacji) w zakresie wyzwania, przed którym stoi duża organizacja;
  • Jak skalowalne są rozwiązania startupów (ile czasu zajmuje procesowanie pojedynczego materiału cyfrowego, aby był gotowy do katalogowania i indeksowania, jak długo zajmuje przetwarzanie treści cyfrowych, ile czasu trwa indeksowanie i katalogowanie, biorąc pod uwagę globalne zasoby cyfrowe dużej organizacji);
  • Jaką strukturę kosztową (model biznesowy) zaprojektować należy w dużej organizacji, aby współpraca ze startupami była korzystna finansowo (czy powinno być to rozliczenie consumption based czyli uzależnione od liczby przetworzonych skutecznie treści cyfrowych, czy powinien być to model freemium lub czy powinna być to roczna licencja korzystania z usług startupów);

W efekcie działań fazy Proof of Concept dokonano wyboru trzech startupów, które zostały zakontraktowane przez naszego globalnego klienta.

Jeżeli chcesz zbudować innowacje u siebie w firmie lub rozwinąć swój biznes o nowe funkcjonalności, napisz do mnie.

Klient:
Jedna z największych firm FMCG świata
Branża:
FMCG
Usługi:
Innovation Scouting
Proof-of-Concepts