Selekcja startupów.

Pomogliśmy jednej z największych globalnych firm farmaceutycznych ocenić startupy.
Biurowiec

Pomogliśmy jednej z największych globalnych firm farmaceutycznych w ocenie startupów dedykowanych rynkowi CEE, a wybranych bezpośrednio przez centralę. Naszym zadaniem było zweryfikowanie rekomendowanej listy potencjalnych partnerów i wybór tego najwłaściwszego.

Nasz klient, jeden z największych koncernów chemicznych na świecie (Top 50 Global Company List), dostał ze swojej centrali listę pięciu rekomendowanych do współpracy startupów, spośród których musiał wybrać jeden — najlepszy. Zespół zajmujący się innowacjami w tej firmie zwrócił się do nas z prośbą o pomoc w ocenie i wyborze odpowiedniego innowatora, który wesprze korporację w dotarciu do klientów aptek i pomoże jej zrealizować w tym kanale dystrybucji określone, biznesowe cele (KPI’s).

1. Analiza

Przy takim zadaniu ważne są odpowiednie narzędzia.

Aby te rekomendowane przez centralę startupy porównać do siebie i określić, czym się różnią, potrzebowaliśmy przyjrzeć się im na wielu różnych płaszczyznach. Bardzo pomocne okazały się przy tym: Business Model Canvas, Zestaw KPIs, Analiza Lejków Konwersji, Analiza Własności Intelektualnej (ang. IP = Intelectual Property) oraz Validation Board.
Przeprowadziliśmy szereg spotkań warsztatowych z zarządem korporacji oraz senior managerami kierującymi firmą w regionie CEE, by za pomocą wyżej wymienionych narzędzi dokonać szczegółowej analizy rekomendowanych do współpracy partnerów.
Usystematyzowaliśmy agendy spotkań tak, by można je było także do siebie porównać i wyciągnąć wspólny mianownik z ostatecznych, powarsztatowych wniosków.

2. Shortlista

Najpierw wyłoniliśmy dwa startupy, które wykazywały najlepszą synergię z korporacją.

Następnie rozpoczęliśmy cykl prawie trzydziestu spotkań z poszczególnymi jednostkami biznesowymi tej firmy. Wspólnie z nimi wykonaliśmy jeszcze porównanie ofert wartości startupów (jednego z kluczowych elementów Business Model Canvas), zweryfikowaliśmy trakcje tych startupów, ich skuteczność w konwersji klientów i panowanie nad churn (wskaźnikiem utraty klientów), elastyczność i możliwość patentowania oraz dopasowanie ich KPI’s do KPI’s korporacji.

3. Wybór

Najwłaściwszy startup, który spełnił wszystkie postawione mu cele.

Wreszcie, po złożonym, dokładnym procesie weryfikacji, wybraliśmy startup, który umożliwił regionowi CEE tej farmaceutycznej korporacji:

  • opracowanie nowatorskiej oferty biznesowej dla aptek i ich klientów,
  • usprawnienie procesu pozyskiwania danych z aptek i raportowania (obniżenie kosztów pozyskiwania tych danych poprzez wykorzystanie źródeł cyfrowych i rezygnację z dotychczasowych działań telemarketingowych),
  • inteligentne łączenie ofert leków i skuteczniejsze wskazywanie ich zamienników — automatyzację tego procesu,
  • zapewnienie ochrony danych osobowych będących w posiadaniu korporacji (wykorzystanie do tego metod stosowanych przez startup), zgodnie z corporate governence.

Zobacz też:

Klient:
TOP 50 Global Company
Branża:
Pharma
Usługi:
Innovation Scouting
Corporate Accelerators