Worksmile obniżyło o 30% koszty infrastruktury.

architektura chmury header

Wyzwanie marki

Worksmile logo

Worksmile (do 2020 r. pod nazwą Fitqbe) jest platformą benefitową dostępną w modelu SaaS. Aplikacja łączy wellbeing, grywalizację i komunikację firmową w wielofunkcyjny system kafeteryjny. W początkowych fazach projektu firma posiadała jeden serwer, szybko okazało się jednak, że rozwój aplikacji wymaga skalowalnej infrastruktury.

Dzięki migracji do chmury aplikacja mogła bez przeszkód rozwijać się o nowe funkcjonalności i dziś korzystają z niej największe firmy z ponad 30 krajów na świecie. Środowisko hostingowe Worksmile sukcesywnie rośnie wraz ze wzrostem zainteresowania aplikacją.

Dzięki migracji do chmury Oktawave firma Worksmile zyskała:

  • Niższe o 30% koszty utrzymania infrastruktury IT
  • Stabilne środowisko
  • Skalowalność
  • Wysoką dostępność
  • Wsparcie zespołu Premium Support

Dowiedz się, jak tego dokonaliśmy. Przeczytaj więcej w serwisie Oktawave.

Business Unit:
Oktawave
Klient:
Worksmile
Branża:
SaaS
Usługi:
Oktawave Cloud Instance
Oktawave Cloud Storage
Oktawave Volume Storage
Oktawave Private Network
Oktawave Load Balancer
Scheduler
Backup Premium Support
Premium Support Services