Transformujemy biznes.

Wspieramy cyfrową transformację firm.

Skupiamy się na tworzeniu efektów, a nie slajdów.

Skupiamy się na tym, co najbardziej interesuje zarządy — zwiększamy przychody lub obniżamy koszty w oparciu o nowe technologie .

Wyróżniamy się jak najszybszym przechodzeniem z teoretycznej fazy doradztwa do testowania rekomendacji w praktyce.

Nazywamy to no‑bullshit consulting.

  Chatbot. AI. Conversational. VoiceBot.   Chatbot. AI. Conversational. VoiceBot.

Co robimy?

AI-powered Customer Service (ChatBots)

Obniżymy koszt i poprawimy efektywność Twojego Contact Center. Wdrożymy Inteligentnego Chatbota, który uwolni konsultantów od obsługi powtarzalnych spraw.

Zobacz jak odciążamy Contact Center.

Startup Building

Wiemy, jak uruchomić, ocenić i skalować innowacyjne biznesy w ramach dużych struktur organizacyjnych. Mamy wszelkie kompetencje, aby zorganizować finansowanie, przygotować model biznesowy startupu, wykonać prototyp produktu i usługi (MVP), zaprojektować proces zarządzania startupem, aż po wprowadzenie firmy na rynek, otwarcie kanałów dystrybucji i wykonanie działań marketingowych.

Dowiedz się, jak pomagamy korporacjom budować startupy.

Ludzie.

Artur Kończyński

Artur Kończyński

COO, K2Bots.AI
Poznał bolączki zarządów, prowadząc jedną z największych agencji interaktywnych w Polsce. Tworzył cyfrowe produkty i usługi dla małych startupów i wielkich korporacji. Nie rozmawia o technologii, dopóki nie zrozumie biznesu.
Mikołaj Machowczyk

Mikołaj Machowczyk

CTO, K2Bots.AI
Współtworzył innowacje w finansach, rozrywce i retailu. Nie tylko w Polsce. Część z nich nigdy nie ujrzała światła dziennego. Wie dlaczego.
Maciej Maliszewski

Maciej Maliszewski

Head of Bots, K2Bots.AI
Tworzyłem chatboty dla ubezpieczyciela, telekomu, piwa i uniwersytetu. Każdy miał inną osobowość. Wierzę, że każdy chatbot powinien ją mieć.
Łukasz Lewandowski

Łukasz Lewandowski

CEO, K2Bots.AI
Od 15 lat pomaga dużym firmom oswajać nowoczesne technologie. Wiele razy to się udało, ale najwięcej nauczył się na sytuacjach, kiedy to nie wyszło.