K2 Product Design Sprint.

Prowadzimy warsztaty, aby pomagać klientom w wypracowaniu wstępnej wizji produktu w ciągu zaledwie kilku dni.
K2 Product Design Sprint - Usługi K2

Design Sprint to pięciodniowy (lub krótszy) proces rozwiązywania problemów biznesowych opracowany przez Google Ventures. Powstał, żeby pomagać start-upom budować lepsze produkty, a my dostosowaliśmy tę metodę do potrzeb dużych organizacji, z jakimi zwykle współpracujemy w K2.

Design Sprint ma formułę warsztatową i składa się z 3 faz:

 • Analiza. Zrozumienie problemu, mapowanie celów i zagrożeń.
 • Ideacja. Szkicowanie rozwiązań. Krytyka rozwiązań i wybór jednego do stworzenia prototypu.
 • Walidacja. Prototypowanie i testy.

Etap trzeci bywa pomijany, bo Design Sprint nie tyle służy projektowaniu, ale efektywnemu podejmowaniu decyzji, pomaga w osiągnięciu konsensusu między interesariuszami i wspólnemu wypracowaniu wizji.

Przebieg Design Sprintu wg Google
Przebieg Design Sprintu wg Google

Design Sprint może posłużyć do:

 • przygotowania wizji nowych produktów technologicznych (i nie tylko),
 • określenia funkcji serwisu internetowego lub aplikacji,
 • zaprojektowania nowych procesów biznesowych/obsługi klienta,
 • ale też do rozwiązywania bardziej otwartych problemów biznesowych i wypracowania strategii dla nowych przedsięwzięć.

Jak przebiegają warsztaty?

W warsztatach powinno uczestniczyć od kilku do kilkunastu osób ze strony klienta (interesariusze projektu). Na początku pierwszego dnia istnieje możliwość zaproszenia dodatkowych ekspertów, którzy nie uczestniczą w późniejszych pracach. Jedna z osób po stronie klienta pełni rolę decydenta.

Pełny Design Sprint trwa 5 dni, ale istnieje możliwość skrócenia go do trzech lub nawet jednego dnia.

K2 zapewnia przestrzeń do przeprowadzenia warsztatów, moderatora i Product Designera odpowiedzialnego za przygotowanie prototypu, a także dostęp do ponad 300 ekspertów marketingu internetowego, technologii i designu z Grupy K2.

Co zyskuje klient po zakończonym Sprincie?

 • wizję, szczegółowe założenia, prototyp rozwiązania: brief na projekt i ustalony plan działania,
 • proces decyzyjny skrócony do kilku dni,
 • świeże spojrzenie na problem ze strony projektantów i ekspertów z zewnątrz organizacji,
 • nie bez znaczenia jest też to, że Sprint pozwala na zbudowanie zaufania i poczucia wspólnego celu w zespole projektowym.

Po zakończonym Sprincie możemy też przygotować bardziej dopracowany prototyp rozwiązania, co nie jest jeszcze “produkcyjnym” projektowaniem, ale jest czymś więcej niż projektem, który da się przygotować w krótkim czasie trwania Sprintu.

Miejsce.

Idealnym miejscem na przeprowadzenie Sprintu jest Laboratorium K2 Product Design znajdujące się w willi na warszawskim Mokotowie przy ulicy Pilickiej 8. Miejsce to zapewnia zespołowi spokojne warunki do pracy poza biurem w oderwaniu od codziennych problemów. Jeżeli będzie to potrzebne, mamy też do dyspozycji salę focusową z lustrem weneckim.

Laboratorium K2 Product Design
Laboratorium K2 Product Design