Aleksandra Siwierska awansowała na stanowisko Head of Client’s Operations w agencji K2 Create (Grupa K2). Z kolei Anna Sierakowska-Nikiel objęła stanowisko Creative Operations’ Managera.

Aleksandra Siwierska awansowała w ramach struktury K2 Create na stanowisko Head of Client’s Operations, a do zakresu jej nowych obowiązków należy zarządzanie 10-osobowym zespołem dedykowanym do działań dla platformy Netflix w obszarze komunikacji marki w mediach społecznościowych (obsługa klienta, zarządzanie projektami, strategia, kreacja). Aleksandra Siwierska odpowiada za rozwój osobowy i kompetencyjny członków zespołu oraz realizuje działania, mające na celu wzmocnienie strategicznej komunikacji marki klienta.
Aleksandra Siwierska  i Anna Sierakowska - Nikiel

Head of Clients’ Operations to nowe stanowisko w strukturze K2 Create, które podlega bezpośrednio Michałowi Rutkowskiemu, dyrektorowi zarządzającemu K2 Create.

- Netflix to jedna z najszybciej rosnących, najbardziej innowacyjnych, najciekawszych, ale i najbardziej wymagających marek. Żyjemy w świecie permanentnej zmiany, co chwila pojawiają się nowe wyzwania, nowe kanały i nowe narzędzia komunikacji contentowej i socialowej. K2 Create pracuje dla Netflix od momentu wejścia marki na polski rynek w 2016 roku i czujemy się częścią kultury organizacyjnej Netflix. A ta wymaga ciągłego zwinnego dostosowywania planów do zakładanych celów, poszukiwania źródeł kreatywności, produktywności i innowacji. Ola jest chodzącą emanacją dewizy ‘wolność i odpowiedzialność’ i najlepszą osobą do prowadzenia całości działań operacyjnych social marketingu nie tylko na polskim rynku – mówi Michał Rutkowski, dyrektor zarządzający K2 Create.

W zespole awansowała również Anna Sierakowska-Nikiel, która od lutego 2023 roku obejmie stanowisko Creative Operations’ Manager. Jej zadaniem będzie zarządzanie operacyjne pracami zespołu kreatywnego i koordynacja produkcji kampanii w mediach społecznościowych, zgodnie z celami stawianymi przez klienta.

K2 Create. 27.01.2023.