Paulina Sergiel
Kontakt dla prasy

Paulina Sergiel
Starsza specjalistka ds. marketingu i komunikacji digitalowej
+48 695 661 990+48 695 661 990
paulina.sergiel@k2.pl

Emilia Gajzler
Kontakt dla inwestorów

Emilia Gajzler
Managerka Biura Zarządu i Relacji Inwestorskich
+48 695 660 592+48 695 660 592
emilia.gajzler@k2.pl

Kasia Szmidt
Kontakt do rekrutacji

Kasia Szmidt
Managerka ds. Rekrutacji i EB
+48 607 105 991+48 607 105 991
katarzyna.szmidt@k2.pl

K2 Holding S.A.
Ul. Domaniewska 44a, bud. Platinium 5
02-672 Warszawa
Zobacz na mapie

tel
+48 22 448 70 00 +48 22 448 70 00
+48 22 10 10 500 +48 22 10 10 500
fax.
+48 22 10 10 577 +48 22 10 10 577


NIP: 951 19 83 801
REGON: 016378720

KRS: 0000059690
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy:
2.317.655,00 zł (opłacony w całości)

Potrzebujesz wyceny?

Wyślij nam wiadomość.